Initiativ

TOP Academie

Schoonmaken in een ziekenhuis is van levensbelang. Niet alleen om de kans op infecties te minimaliseren, maar in een schone omgeving kunnen mensen ook aangenamer verblijven en beter herstellen of genezen. Het is dus ontzettend belangrijk dat het schoonmaken van ziekenhuizen zo secuur mogelijk gebeurt. We realiseren dit met dochteronderneming Hago Zorg. Om dit te doen hebben we wel goed opgeleid personeel nodig. En juist het vinden van goed opgeleide medewerkers is erg lastig. Dit biedt ons een perfecte kans om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een handje te helpen.

vebego_14.JPG

Hoe? Door ze op te leiden en te laten uitstromen naar een baan. Vebego wil verder gaan dan ‘iets goeds doen’ en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We zien het als onze plicht om verschil te maken en waarde toe te voegen. We hebben dus ook een maatschappelijke verplichting om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Dit doen we met de TOP Academie.

De TOP Academie Erasmus Medisch Centrum

De TOP Academie is een unieke formule waarbij er ketenbrede samenwerking plaatsvindt tussen het praktijkonderwijs, opdrachtgever en opdrachtnemer, om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen tot gediplomeerd schoonmaker. Een specialistische opleiding waarbij leerlingen ervaring opdoen en leren in de praktijk, met een win-winsituatie tot gevolg: gegarandeerde (werk)plekken voor jongeren met de skills waar werkgevers naar op zoek zijn.

Het doel van de TOP Academie is om leerlingen te laten uitstromen naar een baan. Dat kan zijn binnen Hago Zorg, maar zeker ook in andere organisaties. Met de TOP Academie willen wij jongeren vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO en MBO beter voorbereiden op de stap naar werk. Bedrijven en scholen schrijven samen het onderwijsprogramma waardoor lessen afgestemd zijn op de wensen en behoeften van bedrijven en branches. Daarnaast worden de lessen op de werkvloer gegeven door de medewerkers van Hago Zorg. Daardoor ontwikkelen jongeren vak- en werknemersvaardigheden sneller. De fijne kneepjes van het vak leren ze van ervaren leermeesters uit de branche tijdens hun praktijkstage op de werkvloer.

 


Van basis naar specialisatie

De leerlingen krijgen een basisopleiding in de module gezondheidszorg. Het eerste jaar leren ze de basis, het tweede jaar hebben ze de kans om zich te specialiseren.

Bijvoorbeeld in vloerenschoonmaak, beddenreiniging of voeding. Aan het einde van de rit zijn deze jongeren zelf ervaren vakmensen geworden. En omdat zij binnen de TOP Academie de kans hebben gekregen om verschillende erkende branchecertificaten en -diploma’s te behalen, kunnen zij dit ook aan de branche laten zien. De TOP Academie geeft deze jongeren perspectief op werk.


Baangarantie

Een ander groot voordeel voor leerlingen van de TOP Academie is de baangarantie die we geven. Wanneer een leerling de basis- en gezondheidszorgmodule heeft behaald, bieden we een ontwikkeltraject aan. De TOP Academie levert ons dus iets heel waardevols op: volwaardige collega’s en enthousiaste medewerkers. 

De TOP Academie Rotterdam Ahoy

Naast de TOP Academie Erasmus Medisch Centrum is er de TOP Academie Rotterdam Ahoy, die is opgezet door o.a. Hago Nederland, Albelda Startcollege, Learn2Work en de gemeente Rotterdam. Ook bij deze TOP Academie snijdt het mes aan meerdere kanten: het geeft jongeren een tastbaar perspectief op de arbeidsmarkt en biedt een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast verlaagt het de sociale lasten van de stad Rotterdam en zorgt het voor meer vakmanschap in de schoonmaakbranche. Ook het met vergrijzing kampende Hago profiteert, want het kan dankzij de TOP Academie jongeren aan zich binden. 

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien Goed onderwijs voor iedereen Goede en gelijke kansen voor iedereen Goed samenwerken & verbinden

Maartje Heerkens

Alles weten over TOP Academie? Neem contact op met onze collega Maartje!

Mail Maartje

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.