Vebego's impact: van betekenis door betekenis

Vebego is een bedrijf van mensen voor mensen. Ons doel? Een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen! Dat doen we voor, door en met onze medewerkers. Door van betekenis te zijn voor mens en maatschappij.  Dát is de impact van Vebego! Je leest alles over onze filosofie en initiatieven op dit Impactplatform.

De impact van Vebego

De impact van Vebego. Dat klinkt wat abstract, dat realiseer ik me. Wat we met impact bedoelen, is de bijdrage die wij leveren aan de samenleving: de positieve invloed van Vebego op medewerkers en klanten en de maatschappij. Wij geloven dat ‘goed doen’ klein begint, om daarna te groeien, zich te verspreiden en te inspireren. Goed voorgaan doet immers goed volgen.

Ons doel? Dagelijks bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen in 2025. Ook dat behoeft wellicht wat uitleg. Op de overige pagina’s van dit Impactplatform lees je er alles over.

Ton Goedmakers,

Lid Raad van Bestuur van Vebego

Wij dragen actief bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Goede gezondheid en welzijn

Goed voor jezelf & anderen

SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in 4 grote…
Meer weten
Eerlijk werk & Economische groei

Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien

SDG 8 – Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen Bijdragen aan SDG 8 betekent het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en…
Meer weten
Kwaliteitsonderwijs

Goed onderwijs voor iedereen

SDG 4 – Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen…
Meer weten
Schoon water en sanitair

Goed schoonmaken (hygiëne) & goed omgaan met water

SDG 6 – Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen Elk jaar sterven 3 miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De…
Meer weten
Ongelijkheid verminderen

Goede en gelijke kansen voor iedereen

SDG 10 – Dring ongelijkheid in en tussen landen terug In 2016 was de gecumuleerde rijkdom van de rijkste 1% van de wereld groter dan die van de overige 99%.…
Meer weten
Verantwoorde consumptie & productie

Goed consumeren & goed produceren

SDG 12 – Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen Vandaag de dag verspillen we 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact…
Meer weten
Klimaatactie

Goed zorgen voor onze omgeving

SDG 13 – Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden Klimaatverandering heeft invloed op de hele wereld. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens. Met grote kosten…
Meer weten
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Goed samenwerken & verbinden

SDG 17 – Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling De SDG’s kunnen alleen gerealiseerd worden met een sterk engagement voor partnerschappen en samenwerking. Vandaag is…
Meer weten