Sustainable Development Goals

Vebego draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 duurzame doelen die de wereld een betere plek moeten maken in 2030. Hoewel alle doelen belangrijk zijn, zijn er acht doelstellingen waaraan wij in het bijzonder bijdragen. Dat doen we met allerlei initiatieven in binnen- en buitenland. Hieronder lees je hier meer over.  

Goed voor jezelf & anderen

SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in 4 grote pijlers waaronder gezondheidszorg. Het thema Geluk, Gezondheid en Vitaliteit vertalen we naar het principe: goed voor jezelf en voor anderen. Dit komt tot uitdrukking in de programma’s betekenisvol werk en financiële vitaliteit. Wij geloven als medewerkers zich prettig en vitaal voelen, zij gelukkig zijn en dit een positief effect heeft op de medewerkers, zijn directe omgeving maar ook de organisatie en klant.

Het streefdoel is algemeen toegankelijke gezondheidszorg en ontwikkeling. Enerzijds moet de gezondheidszorg universeel gedekt zijn. Want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Anderzijds moet de ontwikkeling zich focussen op betaalbare medicatie en vaccins voor ontwikkelingslanden die het meest getroffen worden door ziektes.

Initiatieven die aansluiten bij Goed voor jezelf & anderen

Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien

SDG 8 – Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bijdragen aan SDG 8 betekent het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei. Daarbij gaat het ook om de volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Dit moet anders. Daarom richt doel 8 zich op fatsoenlijk werk voor iedereen. Daarnaast gaat SDG 8 over duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

Initiatieven die aansluiten bij Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien

Goed onderwijs voor iedereen

SDG 4 – Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren. Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. In 2013 gingen 31 miljoen meisjes van schoolgaande leeftijd, niet naar school, vergeleken met 27 miljoen jongens.

Initiatieven die aansluiten bij Goed onderwijs voor iedereen

Goed schoonmaken (hygiëne) & goed omgaan met water

SDG 6 – Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Elk jaar sterven 3 miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De meerderheid van die slachtoffers zijn kinderen jonger dan 5 jaar. In 2011 kregen 41 landen te maken met waterstress of watertekort. In 10 van die landen is de voorraad zoet water binnenkort volledig uitgeput. Ze zullen dus moeten overschakelen op onconventionele waterbronnen. Als daarnaast de droogte en de verwoestijning blijven toenemen, zal de situatie alleen maar erger worden. Tegen 2050 zou 1 op de 4 personen last hebben van een blijvend tekort aan water.

Initiatieven die aansluiten bij Goed schoonmaken (hygiëne) & goed omgaan met water

Goede en gelijke kansen voor iedereen

SDG 10 – Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

In 2016 was de gecumuleerde rijkdom van de rijkste 1% van de wereld groter dan die van de overige 99%. Wereldwijd blijven ongelijkheden en extreme armoede bestaan, ook al nemen ze in het algemeen af. Vandaag leven nog steeds 700 miljoen mensen in extreme armoede: net iets minder dan 10% van de wereldbevolking.

De tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10) wil niet alleen de ongelijkheid tussen landen verminderen, maar ook de ongelijkheid in een land zelf.

Initiatieven die aansluiten bij Goede en gelijke kansen voor iedereen

Goed consumeren & goed produceren

SDG 12 – Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Vandaag de dag verspillen we 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact op de planeet. De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten we meer gaan doen, met minder.

De wereldbevolking telt tegen 2050 9,6 miljard mensen: als ontwikkelde landen hun huidige levenswijze behouden, zullen we grondstoffen voor 3 planeten nodig hebben.

Initiatieven die aansluiten bij Goed consumeren & goed produceren

Goed zorgen voor onze omgeving

SDG 13 – Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Klimaatverandering heeft invloed op de hele wereld. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens. Met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen. Nu en in de toekomst.

Iedereen ondervindt de impact van klimaatverandering. Of het nu gaat om veranderende weerpatronen, de stijgende zeespiegel of om frequentere extreme weerverschijnselen. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versnellen de klimaatverandering en blijven ondertussen nog stijgen.

Initiatieven die aansluiten bij Goed zorgen voor onze omgeving

Goed samenwerken & verbinden

SDG 17 – Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De SDG’s kunnen alleen gerealiseerd worden met een sterk engagement voor partnerschappen en samenwerking. Vandaag is de wereld meer dan ooit verbonden. Een betere toegang tot technologie en kennis is een belangrijke manier om ideeën uit te wisselen en innovatie te bevorderen. Het beleid moet erop gericht zijn om ontwikkelingslanden te helpen met hun schuldbeheer en investeringen in die landen aan te moedigen. Dit is van vitaal belang om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken.

Initiatieven die aansluiten bij Goed samenwerken & verbinden