Goed onderwijs voor iedereen

SDG 4 – Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Wereldwijd zijn nog steeds 781 miljoen volwassenen analfabeet. 60% van deze groep is vrouw. Onderwijs voor meisjes vormt een integraal onderdeel van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 4). SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren.

Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. In 2013 gingen 31 miljoen meisjes van schoolgaande leeftijd, niet naar school, vergeleken met 27 miljoen jongens.

Volgens UNESCO zullen regeringen per jaar nog 22 miljard dollar éxtra moeten besteden om de doelstelling te kunnen bereiken tegen 2030. Toegang tot onderwijs is immers een essentiële voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de komende generaties.

Het thema ‘vakmanschap’ vertalen we naar: goed onderwijs voor onze medewerkers. We willen onze duurzame inzetbaarheid verhogen met onderwijs. Door een leven lang te leren, blijven onze werknemers makkelijk inzetbaar en flexibel. Werknemers komen zo keer op keer tot nieuwe inzichten, waardoor ons werk naast nuttig ook leuk blijft.

Naast leren uit boeken, leren we vooral in de praktijk. Bij Hago Zorg komt dit tot uiting in de Top Academie die is opgericht met onder andere het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis.