Goed samenwerken & verbinden

SDG 17 – Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De SDG’s kunnen alleen gerealiseerd worden met een sterk engagement voor partnerschappen en samenwerking.

Vandaag is de wereld meer dan ooit verbonden. Een betere toegang tot technologie en kennis is een belangrijke manier om ideeën uit te wisselen en innovatie te bevorderen. Het beleid moet erop gericht zijn om ontwikkelingslanden te helpen met hun schuldbeheer en investeringen in die landen aan te moedigen. Dit is van vitaal belang om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken.

De doelstellingen streven naar stabiliteit door coherent beleid, mét respect voor nationaal beleid. Ze zullen succesvol zijn wanneer ze door álle belanghebbenden gesteund worden: publieke, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen. Met kwaliteitsvolle data kunnen we verder bouwen op bestaande initiatieven en de betrokkenen ter verantwoording roepen.

Het thema ‘samenwerken & verbinden’ vertalen we naar het principe: goed samenwerken en verbinden. SDG 17 is belangrijk omdat deze allesomvattend is én: ‘Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.’ Dit doel willen wij samen met klanten en partners omarmen.