Goed schoonmaken (hygiëne) & goed omgaan met water

Blijven we water verbruiken zoals we dat vandaag doen? Dan lopen we het risico dat we in 2030 een watertekort hebben van 40%. Met de steeds toenemende wereldbevolking groeit ook de consumptie. Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen zal ook de voedingsindustrie steeds meer water nodig hebben. Daarom wil de zesde doelstelling (SDG 6) universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen verzekeren.

Elk jaar sterven 3 miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De meerderheid van die slachtoffers zijn kinderen jonger dan 5 jaar.

In 2011 kregen 41 landen te maken met waterstress of watertekort. In 10 van die landen is de voorraad zoet water binnenkort volledig uitgeput. Ze zullen dus moeten overschakelen op onconventionele waterbronnen. Als daarnaast de droogte en de verwoestijning blijven toenemen, zal de situatie alleen maar erger worden. Tegen 2050 zou 1 op de 4 personen last hebben van een blijvend tekort aan water.

 

De impact van schoonmaken
Het thema ‘schoon water en sanitatie’ vertalen we naar het principe: goed schoonmaken (hygiëne) & goed omgaan met water. Schoonmaken is van groot belang voor de hygiëne in veel belangrijke sectoren. Dit geldt voor de gezondheidszorg, voedingsindustrie, vervoer maar ook de kantooromgeving. Als wij niet schoonmaken, wordt het in veel sectoren onmogelijk het primaire proces voort te zetten. Dát is de impact van ons werk. Omdat wij ons hiervan bewust zijn, zetten wij ons in op bijvoorbeeld infectiepreventie. Wij zorgen ervoor dat Nederlanders elke dag in een schone omgeving wonen, werken, leren en leven.

Schoonmaken kost dagelijks wel een aanzienlijke hoeveelheid water. We willen onze medewerkers bewust maken van hun eigen verbruik én dat van de organisatie, zodat we dit kunnen verminderen.

Liter voor een liter
Een aantal van onze bedrijven zijn partner van Made Blue. Deze social enterprise zet zich in om schoon drinkwater te realiseren overal ter wereld waar dit niet vanzelfsprekend is. Het programma ‘een liter voor een liter’ berekent de watervoetafdruk van Nederland. Voor elke liter die wij in Nederland verbruiken wordt een liter schoon drinkwater gedoneerd. Mooi nieuws: door onze bijdrage realiseerde Made Blue al meer dan 3 miljard liter schoon drinkwater!

Vanuit de Vebego Foundation is het initiatief gestart om de kennis van onze bedrijven op het gebied van hygiëne en infectiepreventie te delen met NGO’s die zich bezig houden met WASH-programma's (Water Sanitation Hygiene). En met onze opdrachtgevers die zich inzetten voor medische zorg.