Goed voor jezelf & anderen

SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in 4 grote pijlers waaronder gezondheidszorg. Het thema Geluk, Gezondheid en Vitaliteit vertalen we naar het principe: goed voor jezelf en voor anderen. Dit komt tot uitdrukking in de programma’s betekenisvol werk en financiële vitaliteit. Wij geloven als medewerkers zich prettig en vitaal voelen, zij gelukkig zijn en dit een positief effect heeft op de medewerkers, zijn directe omgeving maar ook de organisatie en klant.

Streefdoel is algemeen toegankelijke gezondheidszorg en ontwikkeling. Enerzijds moet de gezondheidszorg universeel gedekt zijn. Want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Anderzijds moet de ontwikkeling zich focussen op betaalbare medicatie en vaccins voor ontwikkelingslanden die het meest getroffen worden door ziektes.

Het thema ‘goede gezondheid en welzijn’ vertalen we naar het principe: goed voor jezelf en voor anderen. Dit komt tot uitdrukking in de programma’s Betekenisvol Werk en Financiële Vitaliteit. Wij geloven dat als onze medewerkers zich prettig en vitaal voelen, dit een positief effect heeft op de directe omgeving van die medewerkers, de organisatie en onze klant.