Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien

Bijdragen aan SDG 8 betekent het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei. Daarbij gaat het ook om de volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Dit moet anders. Daarom richt doel 8 zich op fatsoenlijk werk voor iedereen. Ook gaat SDG 8 over duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

De economische productiviteit moet toenemen door diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie. Tegen 2030 moeten we een volledige en productieve werkgelegenheid bereiken. Ook moeten we ervoor zorgen dat alle vrouwen en mannen (ook jongeren en mensen met een handicap) kans hebben op degelijk werk. En zij moeten gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk.

Het thema ‘eerlijk werk en economische groei’ vertalen we naar: goed werkgeverschap & goed en gezond groeien. Wij willen een goede werkgever zijn. Een werkgever waar mensen met plezier in een gezonde en gelukkige omgeving kunnen werken.

Eerlijk werk betekent ook een eerlijk salaris, een prettige werkomgeving en goede randvoorwaarden zoals goede materialen om je werk uit te voeren. Economische groei is van belang om te zorgen dat de werkomgeving geschikt blijft voor onze medewerkers.