Goed zorgen voor onze omgeving

SDG 13 – Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Klimaatverandering heeft invloed op de hele wereld. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens. Met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen. Nu en in de toekomst.

Iedereen ondervindt de impact van klimaatverandering. Of het nu gaat om veranderende weerpatronen, de stijgende zeespiegel of om frequentere extreme weerverschijnselen. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versnellen de klimaatverandering en blijven ondertussen nog stijgen.

Het is van groot belang om ons in te spannen om bewustzijn te creëren en de integratie van maatregelen in beleid te bevorderen. Met politieke wil en technologische oplossingen kan de stijgende temperatuur tot twee graden boven pre-industrieel niveau beperkt worden. Daarvoor is dringend collectieve actie nodig: investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, bewustzijn creëren en gedragswijzigingen promoten.

Het thema ‘klimaat in actie’ vertalen we naar het principe: goed zorgen voor onze omgeving. We vertalen dit naar duidelijke en tastbare projecten die vooral gerelateerd zijn aan duurzaam inkopen. Zo zijn afvalstromen niet of nauwelijks aanwezig. Bij alle inkoopprocessen binnen Vebego is maatschappelijk verantwoord inkopen de leidraad. Denk bijvoorbeeld aan onze werkkleding, mobiliteit en huisvesting.