Goede en gelijke kansen voor iedereen

SDG 10 – Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

In 2016 zal de gecumuleerde rijkdom van de rijkste 1% van de wereld groter zijn dan die van de overige 99%. Wereldwijd blijven ongelijkheden en extreme armoede bestaan, ook al nemen ze in het algemeen af. Vandaag leven nog steeds 700 miljoen mensen in extreme armoede: net iets minder dan 10% van de wereldbevolking.

De tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10) wil niet alleen de ongelijkheid tussen landen verminderen, maar ook de ongelijkheid in een land zelf.

Rijke landen krijgen ook te maken met ongelijkheid. In de afgelopen 30 jaar nam het inkomen van de rijkste 10%, 7 tot 10 keer méér toe dan dat van de armste (10% in de OESO-lidstaten). In de VS moet 17% van de bevolking rondkomen met minder dan 50% van het gemiddelde inkomen. In Frankrijk is dat 8%.

SDG 10 streeft ernaar om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen, ongeacht achtergrond of economische status. Om zo iedereen van gelijke kansen te verzekeren.

Het thema ‘eerlijke kansen voor iedereen’ vertalen we naar: goede en gelijke kansen voor iedereen. Onze medewerkers hebben diverse culturele achtergronden. Daarom vinden wij het belangrijk om ook te voorzien in sociale werkvoorzieningen. Dit betekent dat wij zorgen voor minder afstand tussen (onze) werknemers en de arbeidsmarkt. Zo heeft iedereen een gelijke kans op een normale baan.