De wereldbevolking telt tegen 2050 9,6 miljard mensen: als ontwikkelde landen hun huidige levenswijze behouden, zullen we grondstoffen voor 3 planeten nodig hebben. Het twaalfde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 12) voorziet om tegen 2030 op wereldschaal het volume aan voedselafval per persoon met de helft te verminderen, zowel bij distributie als bij consumptie. Tegen 2020 moet er, in overeenstemming met internationale principes, een ecologisch verantwoord beheer komen van chemische producten en alle soorten afval gedurende hun hele levenscyclus. De verspreiding ervan door de lucht, in het water of in de bodem moet teruggedrongen worden om zo de negatieve effecten op mens en milieu tot een minimum te beperken.

Het thema ‘verantwoorde consumptie en productie’ vertalen we naar: goed consumeren en goed produceren. Een aantal bedrijven uit ons portfolio richt zich specifiek op circulaire economie oftewel, kringloopeconomie. Het is een economisch en industrieel systeem waarin eindige grondstofvoorraden niet worden uitgeput én reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Een voorbeeld hiervan is Returnity.