Streefdoel is algemeen toegankelijke gezondheidszorg en ontwikkeling. Enerzijds moet de gezondheidszorg universeel gedekt zijn. Want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Anderzijds moet de ontwikkeling zich focussen op betaalbare medicatie en vaccins voor ontwikkelingslanden die het meest getroffen worden door ziektes.

Het thema ‘goede gezondheid en welzijn’ vertalen we naar het principe: goed voor jezelf en voor anderen. Dit komt tot uitdrukking in de programma’s Betekenisvol Werk en Financiële Vitaliteit. Wij geloven dat als onze medewerkers zich prettig en vitaal voelen, dit een positief effect heeft op de directe omgeving van die medewerkers, de organisatie en onze klant.