De economische productiviteit moet toenemen door diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie. Tegen 2030 moeten we een volledige en productieve werkgelegenheid bereiken. Ook moeten we ervoor zorgen dat alle vrouwen en mannen (ook jongeren en mensen met een handicap) kans hebben op degelijk werk. En zij moeten gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk.

Het thema ‘eerlijk werk en economische groei’ vertalen we naar: goed werkgeverschap & goed en gezond groeien. Wij willen een goede werkgever zijn. Een werkgever waar mensen met plezier in een gezonde en gelukkige omgeving kunnen werken.

Eerlijk werk betekent ook een eerlijk salaris, een prettige werkomgeving en goede randvoorwaarden zoals goede materialen om je werk uit te voeren. Economische groei is van belang om te zorgen dat de werkomgeving geschikt blijft voor onze medewerkers.