Initiatief

Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat niet

Hoe gaan we er samen voor zorgen dat mensen die bij de één (UWV) staan ingeschreven, bij de ander (de Vebego-bedrijven) weer aan de slag kunnen? Met dat vraagstuk schoof Vebego een aantal jaren geleden met het UWV aan tafel. In 2012 tekenden we een convenant waarin we afspraken dat we ons samen gingen inzetten om bij Vebego meer werkplekken beschikbaar te krijgen voor werkzoekenden. Dat wierp direct zijn vruchten af: in datzelfde jaar vonden 180 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan bij een van de Vebego-bedrijven. Een jaar later waren het er 167 en in 2014 liefst 336. Van 2012 tot en met 201 werden er in totaal 1.477 mensen geplaatst.

j0dw8ktxgmm-kari-shea.jpg

Kwaliteit in plaats van cijfers

In het in 2012 opgestelde convenant was bewust niet vastgelegd wanneer het project geslaagd zou zijn. “Ik denk dat daarin de kracht van deze samenwerking zit”, legde Petra de Jong (voormalig adviseur werkgeverdienstverlening bij het UWV) destijds uit. “Als je een target afspreekt, gaat het alleen nog maar over cijfers, en niet over de kwaliteit. Wij hebben de cijfers losgelaten en zijn dit gewoon gaan dóén.” Het is kenmerkend voor de samenwerking tussen UWV en Vebego: de lijntjes zijn kort, zaken worden vlug opgepakt, iedereen weet elkaar te vinden. Het begon met een inventarisatie van alle Vebego-bedrijven. De Jong ging persoonlijk met bijna alle HR-managers van onze bedrijven in gesprek, om kennis te maken en om te vertellen hoe het UWV kan helpen met werving en selectie.

Voor Vebego levert de samenwerking met UWV veel voordelen op. Een uitgebreid sollicitatietraject is vaak niet nodig, omdat het UWV al een goed beeld van de kandidaten heeft. Daarnaast laten we als organisatie zien dat we onze maatschappelijke rol uiterst serieus nemen, omdat we mensen met minder kansen juist wel een kans geven. We krijgen werknemers die heel graag aan de slag willen. Een baan geeft hen voldoening, zorgt ervoor dat ze kunnen meedraaien in de maatschappij en dat ze uiteindelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien en geen uitkering meer nodig hebben. Zo pakt deze samenwerking goed uit voor de medewerkers, Vebego en UWV.

De resultaten

Jaar   Totaal aantal plaatsingen

2012   180
2013   167
2014   336
2015   429
2016   169
2017   104
2018     92

Totaal   1.477

Deze plaatsingen vinden plaats bij 40 Vebego-bedrijven. Van facilitair tot logistiek en van groenvoorziening tot zorg. Het gaat om zowel jongeren als 50 plussers met uitkeringstypen van een Wajong tot een WAO-uitkering. Er wordt dus een heel diverse groep bereikt.

Toegepaste SDG's

SDG 8: Decent work and economic growth SDG 17: Partnerships for the goals

Diana Kockelkoren

Alles weten over UWV? Neem contact op met onze collega Diana!

Mail Diana