Initiatief

Afval van waarde: de Ecozuil 3D-printer

Een plastic flesje heeft een gemiddelde levensduur van amper een dag. Je koopt een flesje cola of water, drinkt de inhoud op en gooit dat flesje vervolgens weg. Maar wat als je van dat plastic geen afval, maar een grondstof maakt? Hago Next, Hago en Vebego Airport Services ontwikkelden de Ecozuil om de bewustwording rondom wegwerpproducten te vergroten. De Ecozuil laat mensen op een interactieve manier zien dat een plastic flesje geen afval is, maar juist een waardevolle grondstof voor een volgend product.

Ecozuil3.jpg

Stap voor stap laat de Ecozuil zien hoe het recyclingproces in zijn werk gaat. De laatste stap in dit proces – het maken van een nieuw product – wordt live gedemonstreerd door de Ecozuil 3D-printer. Je stopt het plastic er aan de ene kant in en aan de andere kant komt er een product uit. De gebruiker kiest welk product hij van het plastic wil maken: een winkelwagenmuntje, een hoesje voor je telefoon, een sieraad en nog veel meer.

Bewustzijn vergroten
Bij de onlangs verlengde samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Hago zetten zij deze innovatie in op de Roeterseilandcampus. De Ecozuil 3D-printer moest het bewustzijn rondom de hoeveelheid weggegooid plastic verhogen bij studenten. Begrippen als circulariteit en het belang van grondstoffen lijken vanzelfsprekend als het gaat om de millennial mindset, maar in de praktijk wordt dit niet altijd bewezen. De Ecozuil werpt meteen zijn vruchten af: er waren nog nooit zoveel PET-flessen ingezameld als de afgelopen weken!

Directe bijdrage
De printer laat niet alleen zien wat er allemaal mogelijk is met zo’n plastic flesje, maar is ook het fysieke bewijs van het enorme meedenkend vermogen van Hago als partnerorganisatie. De Ecozuil levert een directe bijdrage aan de UvA door het duurzame imago te versterken en misschien zelfs de kosten te drukken door het plaatsen van een stukje afvalverwerking inhouse. Perfect passend bij de originele aanbesteding, waar aan de deelnemers werd gevraagd hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de universiteit. Daarop toonde Hago de Ecozuil, die op dat moment al een tijdje de gangen van Schiphol opsierde, waar deze door Vebego Airport Services geïntroduceerd is. 

Slechts het begin
De UvA is niet het eindstation: gedragsverandering en bewustwording als het gaat om afval en circulariteit zijn van groot belang voor héél Nederland. De resultaten van deze case mogen er zijn: alle betrokken partners zijn positief en er zijn dus nog nooit zoveel PET-flessen verzameld. Daaruit is ook het idee ontstaan om de Ecozuil 3D-printer in de toekomst voor te stellen aan andere onderwijspartners. We zijn er nog lang niet als het gaat om het bewustzijn rondom circulariteit, maar het is een mooi begin.

Toegepaste SDG's

Goed consumeren & goed produceren Goed zorgen voor onze omgeving

Miel Blok

Alles weten over de Ecozuil? Neem contact op met onze collega Miel!

Mail Miel

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.