Initiatief

Attender Groen ontzorgt en begeleidt de klant en de medewerker

Vebego’s dochteronderneming Balanz Groen, werkt nauw samen met Rooden Landscape Solutions (RLS) voor de klant ZOwonen. Een vastgoedbedrijf met een commerciële én maatschappelijke doelstelling. Want als sociale verhuurder verhuurt ZOwonen woningen aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een laag inkomen. RLS heeft een 10-jarig contract afgesloten met deze sociale vastgoedpartij. Het gaat om een contract met een ruime inzet van 17.000 uur per jaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we onder de noemer Project Balanz, RLS & ZOwonen.

ea9zg7hkfxq-geoffrey-arduini.jpg

Bijzonder werk door en voor bijzondere mensen

Bij Attender Groen werken we met bijzondere mensen. Mensen die het soms een uitdaging vinden om hun werkzaamheden vorm te geven. Directeur Peter van Kemenade denkt dat een continue dialoog tussen Attender en werknemer verborgen talenten zichtbaar maakt. Dat is in het voordeel van de klant. De medewerkers profiteren daar weer van: zij voelen zich gewaardeerd en gezien.

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 4: Quality education SDG 10: Reduce inequality SDG 17: Partnerships for the goals

Peter van Kemenade

Meer weten? Neem contact op met Peter! 

Mail Peter

Attender Groen is specialist in de aanleg en onderhoud van openbare ruimte en sportvelden. Gemeenten, zorginstellingen, recreatieparken en bedrijven behoren tot de klantenkring. Het bedrijf is ontstaan als een fusie van RV Groen, Balanz Groen en Rooden Landscape Solutions. Op 16 juli 2020 bundelden deze drie sterke partijen hun krachten en gingen ze verder onder één naam.

Elk mens is bijzonder

Peter van Kemenade, directeur van het fusiebedrijf, vertelt bevlogen over zijn werk, waaraan hij zeer verknocht is. ‘Elk mens is bijzonder. We werken veel met mensen die een uitdaging ondervinden als het op de arbeidsmarkt aankomt. We merken dat we samen zeer goede resultaten boeken als we naar elkaar luisteren. Onze medewerkers voelen zich daarom betrokken bij het bedrijf en onze klanten profiteren daarvan.’

Individuen

Attender Groen vindt het belangrijk dat medewerkers worden gezien als individuen die stuk voor stuk persoonlijke aandacht verdienen, maar daar moet ook de juiste nuance in gevonden worden. Medewerkers en bedrijven stellen prijs op ontzorging. ‘Dat is hun goed recht,’ stelt Van Kemenade, ‘maar we moeten ervoor waken dat zij zelf dan minder of geen initiatief nemen en kansen onbenut laten. Een dialoog staat altijd voorop.’

Samen op zoek

Werkzoekenden zijn soms moeilijk mobiliseer- en plaatsbaar. Tijdens de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden is gebleken dat het niet altijd even makkelijk is om de gewenste uren in te vullen met medewerkers die afkomstig zijn uit de doelgroep. ‘Wij gaan in gesprek met onze bijzondere medewerkers en zoeken een oplossing,’ vertelt Van Kemenade. ‘We zien dan dat er altijd een oplossing wordt gevonden waarbij onze klanten én de medewerker zich goed voelen.’

Missie

De missie van Attender Groen zegt alles: ‘Maar het echte verschil, dat maken we met de aandacht voor onze eigen mensen. Bij Attender Groen werken mensen met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden en talenten. Onze persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat al onze medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en bij te dragen. Wie aandacht krijgt, groeit.’ Van Kemenade vult aan: ‘We hebben ook aandacht voor onze klanten. Als full-service groene dienstverlener zijn we zorgzaam en klantgericht.’

Niveau

Niet alleen Attender Groen onderscheidt zich door de inzet van bijzondere mensen. Ook een ondernemer die substantieel en structureel bijzondere talenten inzet, doet dat. Concurrerend zijn en kwalitatief werk leveren: daar gaat het in dit verband om. Dat is de randvoorwaarde om niet terug te zakken naar het beeld van een sociale werkplaats. Van Kemenade: ‘Wij geven onze mensen de ruimte om zich te ontplooien. En dat betaalt zich uit. Omdat we luisteren naar alle partijen waarmee we samenwerken, voelt iedereen zich gehoord.’

 Boekdelen

‘Ik heb veel geleerd van de mensen met wie we werken,’ zegt Van Kemenade. ‘Het zijn met recht bijzondere mensen. We hoeven samen geen afbreuk te doen aan kwaliteit. We laten in onze dagelijkse praktijk juist zien dat het heel goed kan: medewerkers motiveren om werk uit te voeren in een gemixte samenstelling. Echt iedere medewerker wordt een beter mens, dat is de ultieme opbrengst. De positieve reacties van onze klanten spreken boekdelen.’