Initiatief

Project Balanz Groen, RLS & ZOwonen: iedereen wint

Vebego’s dochteronderneming Balanz Groen, werkt nauw samen met Rooden Landscape Solutions (RLS) voor de klant ZOwonen. Een vastgoedbedrijf met een commerciële én maatschappelijke doelstelling. Want als sociale verhuurder verhuurt ZOwonen woningen aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een laag inkomen. RLS heeft een 10-jarig contract afgesloten met deze sociale vastgoedpartij. Het gaat om een contract met een ruime inzet van 17.000 uur per jaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we onder de noemer Project Balanz, RLS & ZOwonen.

ea9zg7hkfxq-geoffrey-arduini.jpg

Balanz en RLS leveren binnen deze samenwerking het groenonderhoud bij diverse wooncomplexen én het hoofdkantoor van ZOwonen. Dit doen ze in gemixte teams die bestaan uit 5 medewerkers van RLS en 10 hoveniers van Balanz. De samenwerking tussen deze 3 partijen is de uitgelezen kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opnieuw te laten participeren in de samenleving. Dit door hen werk aan te bieden dat een positieve impact heeft op de leefbaarheid en eigenwaarde van deze groep.

Weerstand Balanz groenmedewerkers

Bij de start van het project ontstond er weerstand vanuit de groenmedewerkers van Balanz. Daarom heeft de afdeling P&O van Balanz individuele gesprekken met de medewerkers gevoerd. Ook werd er een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, waar Balanz-medewerkers passende RLS-werkkleding kregen. De gesprekken en de bijeenkomst hadden een positief resultaat en ontstond er een ommekeer: het werk is fijn, de structuur goed en het is helder wat er van ze verwacht wordt.

Weinig initiatiefrijk & kansen onbenut

Het is belangrijk dat medewerkers worden gezien als individuen die stuk voor stuk persoonlijke aandacht verdienen, maar daar moet ook de juiste nuance in gevonden worden. Balanz Facilitair merkte daarom terecht het volgende op: “Medewerkers en bedrijven willen graag aan de hand worden genomen. Misschien zelfs iets te veel. Het gevolg daarvan is dat zij zelf minder of geen initiatief nemen en kansen daardoor onbenut blijven. Dit vraagt om een cultuurverandering van de betrokken organisaties. Balanz Facilitair onderneemt de nodige stappen om het bedrijfsleven mee te krijgen, maar ondervindt dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk mobiliseer- en plaatsbaar zijn.” Tijdens de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden is gebleken dat het niet altijd even makkelijk is om de gewenste uren in te vullen met medewerkers die afkomstig zijn uit de doelgroep.

 

Verwachtingen

Onder goede begeleiding, duidelijkheid én structuur verloopt de samenwerking tussen RLS en Balanz voorspoedig. Deze begeleiding was onder andere te danken aan een van de voormannen van RLS. Door zijn pedagogische achtergrond weet hij wanneer het nodig is om collega’s van Balanz Facilitair te sturen en begeleiden.

Ron Steinbusch, procesleider Leefbaarheid en Bewonersparticipatie bij ZOwonen had het volgende over het project te zeggen: “Een ondernemer die substantieel en structureel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet, is een onderscheidend specialist. Concurrerend en kwalitatief zijn is een randvoorwaarde om niet terug te zakken naar het beeld van een sociale werkplaats. Ik zie Vebego als een ondernemer die bewust gekozen heeft om deze specialist te zijn. RLS heeft – zonder afbreuk te doen aan kwaliteit – laten zien dat het toch mogelijk is om de juiste medewerkers te motiveren om werk uit te voeren in een gemixte samenstelling.”

 

ZOwonen verwacht van Vebego dat zij in de toekomst ook het gewenste aantal contacturen invult met medewerkers uit de doelgroep. En daarnaast een strategisch en overzichtelijk personeelsbeleid en continuïteit borgt. Daarnaast is het belangrijk om effectief samen te werken met gemeenten en sociale instellingen. Verwachtingen waar wij graag aan voldoen.

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 4: Quality education SDG 10: Reduce inequality SDG 17: Partnerships for the goals

Peter van Kemenade

Meer weten? Neem contact op met Peter! 

Mail Peter