Initiatief

Betekenisvol Werk

We vinden het heel belangrijk om Betekenisvol Werk te bieden aan al onze medewerkers. Daar zetten we op in en we meten ook of we hierin stappen maken. We zorgen ervoor dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, want hoe gelukkiger zij zijn, hoe gelukkiger ons bedrijf is. Een baan levert een cruciale bijdrage aan dat geluk. Werk waarvoor je met plezier je bed uitkomt, waar je trots op bent, waarbij je blijft leren en je talenten optimaal inzet. Betekenisvol werk is werk dat er toe doet en waarvoor je erkenning krijgt.

vebego_110.JPG

Vebego is een echt mensenbedrijf – onze medewerkers zijn ons grootste goed. Met meer dan 30.000 medewerkers is Betekenisvol Werk een van de speerpunten van Vebego. Dankzij een onderzoek genaamd Betekenisvol Werk ontdekken we wat mensen echt belangrijk vinden in hun werk. Dit onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst die medewerkers anoniem invullen en slechts 10 minuten van hun tijd kost. De resultaten uit dit onderzoek helpen ons om verder te bouwen aan de werktevredenheid van onze medewerkers.

Betekenisvol Werk geeft medewerkers de mogelijkheid om hun mening te geven over diverse onderwerpen die betrekking hebben op het werken bij hun organisatie. De thema’s die aan bod komen zijn:

1) weten waarom je het werk doet
2) aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende en/of de klant
3) ontwikkeling van vakmanschap
4) plezierig samenwerken
5) goede randvoorwaarden

Betekenisvol Werk onderzoekt dus hoe tevreden medewerkers zijn met hun werk, maar ook hoe gelukkig zij in het algemeen zijn en hoe vitaal ze zich voelen. We kijken ook naar maatschappelijke betrokkenheid. Om precies te zijn: wat vinden onze medewerkers van onze maatschappelijke betrokkenheid?

 

1) Weten waarom je het werk doet
Om je werk als betekenisvol te ervaren, is het belangrijk dat je weet waarom je het doet. Mensen ervaren hun werk eerder als zingevend en zinvol als ze het idee hebben dat hun activiteiten een concreet doel hebben dat buiten henzelf ligt. Minstens zo belangrijk is het vertrouwen dat hun werk moreel verantwoord is. Tot slot zien mensen hun werk als betekenisvoller als het bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde.

2) Aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende en/of de klant
Mensen die hun werk betekenisvol vinden, ervaren vaak zingeving. Zij zijn zich ervan bewust dat hun dagelijkse werkzaamheden gekoppeld zijn aan een hoger (organisatie)doel. Dit maakt dat mensen zich verbonden voelen en graag naar hun werk gaan. Zichtbaarheid en betrokkenheid vanuit de leidinggevende of klant zijn hiervoor van belang. Ook om mensen waardering te geven en te zorgen dat ze zich gehoord voelen.

3) Ontwikkeling van vakmanschap
Een eigen invulling kunnen en mogen geven aan je vak, komt in gesprekken met medewerkers, in de literatuur en in wetenschappelijk onderzoek naar voren als een manier om de betekenis van werk te vergroten. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol, net als opleiding en ontwikkeling.

4) Plezierig samenwerken
De relaties die je met directe collega’s en anderen op de werkvloer opbouwt, geven ook betekenis aan het werk, blijkt zowel uit de literatuur als in de interviews. Mensen waarderen en goede samenwerking, lol en plezier op de werkvloer enorm.

5) Goede randvoorwaarden
In de schoonmaak, groenvoorziening en bij alle andere werkzaamheden zijn goede materialen, hulpmiddelen, werktijden en andere ‘randvoorwaarden’ van groot belang om het werk prettig en kwalitatief goed uit te voeren. Ze blijken in belangrijke mate van invloed op de mate van plezier die men in het werk ervaart.

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien

Inge Dilven

Alles weten over Betekenisvol Werk? Neem contact op met onze collega Inge!

Mail Inge

De 4 fasen van Betekenisvol Werk

Deelnemende Vebego-bedrijven zetten het onderzoek uit bij hun medewerkers en krijgen binnen een bepaalde periode de resultaten te zien in een dashboard. Tijdens focusgroepsgesprekken worden de resultaten besproken met de medewerkers en wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor verbetering. Dat leidt vervolgens tot verbetervoorstellen, die in de interventiefase zo veel en zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. Bij de volgende Betekenisvol-Werk-meting wordt zichtbaar of de inspanningen hebben geleid tot betere resultaten.

 

Resultaten Betekenisvol Werk 2017 & 2018

In 2017 onderwierpen 13 Vebego-bedrijven hun medewerkers aan het onderzoek Betekenisvol Werk. In totaal werkten er toen 3.968 respondenten uit Nederland, België en Zwitserland mee. 

In 2018 ging het om 16 Vebego-bedrijven die hun medewerkers aan het onderzoek Betekenisvol Werk lieten meewerken. In totaal werkten er op dat moment 4.314 respondenten uit Nederland, België en Zwitserland mee. Opvallend is dat álle cijfers ten opzichte van 2017 zijn gestegen. Inmiddels zijn 24 bedrijven gestart met het onderzoek. 

2017

2018

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.