Initiatief

Betekenisvol Werk

We vinden het heel belangrijk om Betekenisvol Werk te bieden aan al onze medewerkers. Daar zetten we op in en we meten ook of we hierin stappen maken. We zorgen ervoor dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, want hoe gelukkiger zij zijn, hoe gelukkiger ons bedrijf is. Een baan levert een cruciale bijdrage aan dat geluk. Werk waarvoor je met plezier je bed uitkomt, waar je trots op bent, waarbij je blijft leren en je talenten optimaal inzet. Betekenisvol werk is werk dat er toe doet en waarvoor je erkenning krijgt.

SB8B7966.JPG

Wat maakt dat jij ’s morgens naar je werk gaat? Die leuke collega’s? Of de waardering die je krijgt?

Vebego is een familiebedrijf dat impact wil maken. Onze ambitie voor 2025 is dagelijks bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen. Hoe we dat realiseren? Onder meer door het bieden van werk dat als betekenisvol wordt ervaren. Werk waarvoor je met plezier je bed uitkomt. Waarin je je kunt ontwikkelen.. Waar je trots op bent en waarvoor je erkenning krijgt. Wij willen al onze medewerkers laten voelen dat ze ertoe doen. Dat het werk dat ze verrichten van belang is en bijdraagt aan een hoger doel. Zorgen dat zij lekker in hun vel zitten en dat zij optimaal kunnen presteren. Hoe beter onze medewerkers zich voelen, hoe groter het positieve effect dat zij op hun omgeving hebben. Op hun collega’s, onze klanten, hun eigen omgeving en de maatschappij. Zo vergroten we de impact die zij hebben.

Dankzij onze eigen, onderscheidende en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethodiek genaamd Betekenisvol Werk ontdekken we wat onze medewerkers écht belangrijk vinden in hun werk. Het onderzoek is opgebouwd als een anonieme digitale vragenlijst. De resultaten uit dit onderzoek helpen ons om inzicht te krijgen in de mate waarin onze medewerkers hun werk als betekenisvol ervaren, en op welke onderdelen we verbeteringen kunnen doorvoeren. Binnen Vebego blijken vijf factoren van belang te zijn bij het betekenisvol maken van het werk. Dit zijn dan ook de hoofdthema’s van het onderzoek:

1) weten waarom je het werk doet
2) aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende en/of de klant
3) ontwikkeling van vakmanschap
4) plezierig samenwerken
5) goede randvoorwaarden

Door actief te onderzoeken hoe onze medewerkers deze vijf zaken ervaren en deze continu te verbeteren, maken we het werk meer betekenisvol. Ieder dag opnieuw.

 

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien

Inge Dilven

Alles weten over Betekenisvol Werk? Neem contact op met onze collega Inge!

Mail Inge

De 4 fasen van Betekenisvol Werk

Deelnemende Vebego-bedrijven zetten het onderzoek uit bij hun medewerkers en krijgen binnen een bepaalde periode de resultaten te zien in een dashboard. Tijdens focusgroepsgesprekken worden de resultaten besproken met de medewerkers en wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor verbetering. Dat leidt vervolgens tot verbetervoorstellen, die in de interventiefase zo veel en zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. Bij de volgende Betekenisvol-Werk-meting wordt zichtbaar of de inspanningen hebben geleid tot betere resultaten.

 

Resultaten Betekenisvol Werk 2019

Gemiddeld waarderen we het werken bij Vebego met rapportcijfer 7,6! Ten opzichte van vorig jaar een stijging in het cijfer (7,5 in 2018). In 2019 hebben 20 Vebego bedrijven het onderzoek Betekenisvol Werk uitgevoerd, waaronder het eerste bedrijf in Duitsland.

Om continu betekenisvol werk aan onze medewerkers te kunnen bieden, willen we inzicht in de punten waarop actie en verbetering noodzakelijk is. De inzichten die de organisatie hieruit opdoet, worden vertaald naar concrete acties zodat we structureel bijdragen aan betekenisvol werk. Het onderzoek is geen doel op zich; het maakt inzichtelijk op welke gebieden we ons moeten inspannen om ons werk nog betekenisvoller voor onze medewerkers te maken.

Want dit jaar willen samen een doel behalen; een gemiddelde waardering voor betekenisvol werk met rapportcijfer 7,8!

2019

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.