Initiatief

Cool 2B Fit

Dat gezond leven veel voordelen heeft, is algemeen bekend. Je bent energieker, bent minder vatbaar voor ziekten en zit lekkerder in je vel. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om er een gezonde levensstijl op na te houden.

Cool2bfit

Heton, gespecialiseerd in beheer en exploitatie van sportlocaties, weet als geen ander hoe belangrijk sport is, zeker voor kinderen. Hoe eerder kinderen beginnen met sporten, hoe groter het effect op de lange termijn. Daarom besloot het bedrijf in 2018 om een subsidieaanvraag in te dienen, waarmee het Cool 2B Fit-programma uitgevoerd kon worden in de gemeente Kerkrade. Door samen te werken met verschillende betrokkenen, worden kinderen begeleid om een gezonde levensstijl te krijgen én te houden.

Verandering met ondersteuning

Olaf Rompelberg, projectleider van Cool2BFit bij Heton, vertelt: “Bij Cool 2B Fit worden meerdere groepen van maximaal 12 kinderen met overgewicht gedurende 18 maanden begeleid op het gebied van beweging, gezonde voeding en gedragsverandering. Zij worden hierbij ondersteund door een multidisciplinaire team bestaande uit een: kinderfysiotherapeut, diëtist, GZ-psycholoog en een sport coördinator. Door ook de ouders erbij te betrekken, is het makkelijker om de verandering ook thuis door te zetten. Doel is dat de kinderen uiteindelijk zelf gaan sporten en dat er ook thuis meer aandacht is voor gezonde voeding en gezond leven.”

In 2017 is Heton een partnership aan gegaan met Fontys Sporthogeschool, voor de gemeenten waar Heton verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitaties van sportaccommodaties. In deze gemeenten wordt er, samen met de gemeente, bekeken welk beleid er is ten aanzien van beweging en gezondheid. Omdat in de gemeente Kerkrade nog geen programma bestond om kinderen met overgewicht te helpen, besloot Heton om een subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw om het programma Cool 2B Fit te kunnen starten. En met succes! Onlangs is de tweede groep kinderen gestart met het Cool 2B Fit-programma.

Gedragsverandering

Rompelberg is blij met de voortgang: “ Uiteindelijk gaat het erom dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van de kinderen; we helpen ze stapsgewijs om met hun voedings- en beweeggedrag aan de slag te gaan. We hopen hiermee een structurele gedragsverandering te bewerkstellingen bij ouders en kinderen, zodat zij gezond leven en lekker in hun vel zitten. We zijn op deze manier maatschappelijk betrokken, we spelen in op de maatschappelijke thema’s én we versterken de samenwerking met verschillende partners in het veld, die direct of indirect gebruik maken van onze sportaccommodaties (bijv. sportverenigingen en basisscholen). Op die manier is het programma niet van ons, maar echt iets dat we samen doen om een positieve impact op de maatschappij te creëren.”

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 10: Reduce inequality

Olaf Rompelberg

Meer weten over Cool 2B Fit? Neem contact op met Olaf!

Mail Olaf Rompelberg

Meer weten? Bekijk ook de website www.cool2bfitkerkrade.nl of neem contact op met Olaf Rompelberg.