Initiatief

Financiële Vitaliteit

Schulden bij medewerkers. Het is een vraagstuk waarmee veel Vebego-bedrijven te kampen hebben, zo blijkt uit intern onderzoek (2014). 7% van het personeel heeft zelfs problematische schulden. Medewerkers met schulden zijn vaker ziek, de kosten van het verwerken van loonbeslagen en overige administratieve handelingen zijn hoog en schulden leiden tot kwalitatief minder goed en prettig werk. Genoeg redenen om dit probleem aan te pakken.

vebego_15.JPG

Praten over financiële problemen blijft lastig. In de meeste gevallen schamen mensen zich voor hun financiële problemen, waardoor deze vaak onbesproken blijven. Maar om een ander te kunnen helpen met het oplossen van een probleem, moet je eerst weten dat er überhaupt een probleem is. Vebego maakt dit onderwerp bespreekbaar onder werknemers en voorziet hen waar nodig van hulp op maat om weer financieel gezond te worden. Dit doen wij via het programma ‘Financiële vitaliteit’.

Na een succesvolle pilotperiode in 2015 is besloten om het programma uit te rollen en beschikbaar te maken voor álle Vebego-bedrijven. Met als overkoepelend doel onze medewerkers financieel vitaal te maken, grip te laten krijgen op hun financiële situatie en zo te voorkomen dat zij opnieuw schulden maken.

Onze aanpak

Onze partner in dit programma is de Budgetcoach Groep. Zij genieten jarenlange ervaring in diverse branches waarin Vebego opereert. Samen ontwikkelden we een werkwijze die zich op budgetcoaching en budgetbeheer richt. We kozen ervoor om trajecten te ontwikkelen die binnen 12 maanden afgerond kunnen worden.

Het programma Financiële Vitaliteit is opgezet in samenwerking met deze ervaren partner. De reden dat we voor een samenwerking met de Budgetcoach Groep kozen, ligt aan diens professionele aanpak, landelijke dekking en vanzelfsprekend: een specialisatie in budgetcoaching. Ook sluit de werkwijze die de Budgetcoach Groep hanteert naadloos aan op ons gedachtegoed: wij willen de schuld niet ‘overnemen’ maar onze werknemers de handvatten geven om zélf een verschil te kunnen maken. Eigen bereidheid om deel te nemen aan het project is van belang om gedrag duurzaam te veranderen. We gingen en gaan voor een laagdrempelige aanpak en een goede terugkoppeling aan zowel de medewerker als Vebego.

Om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden we leidinggevenden en medewerkers passende workshops aan, zodat zij weten hoe ze financiële problemen bespreekbaar kunnen maken, maar ook op tijd problemen kunnen herkennen. Daarnaast beschermen we de privacy van onze werknemers via een getekende bewerkersovereenkomst.

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed onderwijs voor iedereen

Inge Dilven

Alles weten over Financiële Vitaliteit? Neem contact op met onze collega Inge!

Mail Inge

Doelstellingen
De doelstellingen van het programma zijn:
• Medewerkers worden financieel vitaler en zelfredzaam.
• Medewerkers worden geschoold in het omgaan met hun financiën.
• Medewerkers worden gemotiveerder.
• Het ziekteverzuim daalt.
• Klanten zien de positieve gevolgen van onze financiële ondersteuning.
• Administratieve kosten van loonbeslagen dalen.
• Er wordt positief bijgedragen aan het uitdragen van goed werkgeverschap.

 

Resultaten
In 2016 gingen 33 medewerkers daadwerkelijk de uitdaging van een budgetcoachingstraject aan. Om te weten wat de ervaringen van onze medewerkers zijn en waar we samen kunnen verbeteren, voerden we met de helft individuele gesprekken.

In 2017 en 2018 zagen we een groei van 9 actieve bedrijven naar 12 actieve bedrijven. In 2018 waren er vier bedrijven met 10 óf meer trajecten. Ook namen er een aantal nieuwe bedrijven deel, namelijk Hago Airport Security, SDBV en Stoffels Bleijenberg.

De Week van de Financiële Vitaliteit:
In 2018 werd een nieuw initiatief georganiseerd: ‘De Week van de Financiële Vitaliteit’. Deze is georganiseerd om medewerkers te betrekken en te informeren over het programma. Daarnaast werden er in 2018 bij 6 bedrijven workshops verzorgd waarin het personeel over het thema financiële vitaliteit werden geïnformeerd. In 2017 was dit slechts bij 2 bedrijven. Elke workshop had ongeveer 15 deelnemers, waardoor er in 2018 rond de 90 (indirecte) medewerkers geïnformeerd werden.

 

Financiële wegwijzer:
De folder ‘Financiële Wegwijzer’ werd in 2018 onder de aandacht van medewerkers gebracht. Deze geeft iedere medewerker een volledig overzicht van zijn of haar financiële status. De folder verheldert wat ontslag, prepensioen, herplaatsing of een dag minder werken betekent voor iemands financiële situatie en het pensioen. De Budgetcoach Groep schetst, gebaseerd op verschillende scenario’s, een bruto en netto inkomstenberekening. Op basis daarvan kunnen de werkgever en de medewerker inzien wat een nieuwe situatie mogelijk inhoudt. Door dit inzicht zal de medewerker met minder zorgen een keuze kunnen maken.

Het overkoepelende gevoel dat deelnemers van het programma vrijwel allemaal omschreven, was ‘opluchting’. Ze konden eindelijk hun verhaal kwijt bij hun budgetcoach, waardoor het gevoel van schaamte ook minder werd. Ze bouwden een oprechte vertrouwensband op. Voor sommigen was dit gesprek ook direct een keerpunt: een mogelijkheid om het roer om te gooien. Er kon iets veranderd worden aan een uitzichtloze situatie.

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.