Initiatief

Financiële Vitaliteit

Schulden bij medewerkers. Het is een vraagstuk waarmee veel Vebego-bedrijven te kampen hebben, zo blijkt uit intern onderzoek (2014). 7% van het personeel heeft zelfs problematische schulden. Medewerkers met schulden zijn vaker ziek, de kosten van het verwerken van loonbeslagen en overige administratieve handelingen zijn hoog en schulden leiden tot kwalitatief minder goed en prettig werk. Genoeg redenen om dit probleem aan te pakken.

vebego_15.JPG

Praten over financiële problemen blijft lastig. In de meeste gevallen schamen mensen zich voor hun financiële problemen, waardoor deze vaak onbesproken blijven. Maar om een ander te kunnen helpen met het oplossen van een probleem, moet je eerst weten dat er überhaupt een probleem is. Vebego maakt dit onderwerp bespreekbaar onder werknemers en voorziet hen waar nodig van hulp op maat om weer financieel gezond te worden. Dit doen wij via het programma ‘Financiële vitaliteit’.

Na een succesvolle pilotperiode in 2015 is besloten om het programma uit te rollen en beschikbaar te maken voor álle Vebego-bedrijven. Met als overkoepelend doel onze medewerkers financieel vitaal te maken, grip te laten krijgen op hun financiële situatie en zo te voorkomen dat zij opnieuw schulden maken.

Onze aanpak

Onze partner in dit programma is de Budgetcoach Groep. Zij genieten jarenlange ervaring in diverse branches waarin Vebego opereert. Samen ontwikkelden we een werkwijze die zich op budgetcoaching en budgetbeheer richt. We kozen ervoor om trajecten te ontwikkelen die binnen 12 maanden afgerond kunnen worden.

Het programma Financiële Vitaliteit is opgezet in samenwerking met deze ervaren partner. De reden dat we voor een samenwerking met de Budgetcoach Groep kozen, ligt aan diens professionele aanpak, landelijke dekking en vanzelfsprekend: een specialisatie in budgetcoaching. Ook sluit de werkwijze die de Budgetcoach Groep hanteert naadloos aan op ons gedachtegoed: wij willen de schuld niet ‘overnemen’ maar onze werknemers de handvatten geven om zélf een verschil te kunnen maken. Eigen bereidheid om deel te nemen aan het project is van belang om gedrag duurzaam te veranderen. We gingen en gaan voor een laagdrempelige aanpak en een goede terugkoppeling aan zowel de medewerker als Vebego.

Om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden we leidinggevenden en medewerkers passende workshops aan, zodat zij weten hoe ze financiële problemen bespreekbaar kunnen maken, maar ook op tijd problemen kunnen herkennen. Daarnaast beschermen we de privacy van onze werknemers via een getekende bewerkersovereenkomst.

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 4: Quality education

Inge Dilven

Alles weten over Financiële Vitaliteit? Neem contact op met onze collega Inge!

Mail Inge

Doelstellingen
De doelstellingen van het programma zijn:
• Medewerkers worden financieel vitaler en zelfredzaam.
• Medewerkers worden geschoold in het omgaan met hun financiën.
• Medewerkers worden gemotiveerder.
• Het ziekteverzuim daalt.
• Klanten zien de positieve gevolgen van onze financiële ondersteuning.
• Administratieve kosten van loonbeslagen dalen.
• Er wordt positief bijgedragen aan het uitdragen van goed werkgeverschap.

 

Resultaten
Sinds de opstart van het programma ‘Financiële Vitaliteit’ zijn er 114 coaching trajecten afgerond binnen 16 Vebego bedrijven. Ook wordt er maandelijks volop gebruik gemaakt van onze gratis telefonische helpdesk. Medewerkers kunnen anoniem bellen naar deze helpdesk voor vragen, advies en tips. Tenslotte worden er in samenwerking met de Budgetcoach groep regelmatig workshops georganiseerd in onze bedrijven. In deze sessies gaan we in op de vragen; hoe groot is de invloed van financiële problemen op de werkvloer? Hoe ga jij als leidinggevende het gesprek aan? En hoe kun je je medewerker praktisch op weg helpen? Op deze manier ondersteunt Vebego haar medewerkers om financieel vitaal te blijven

De Week van de Financiële Vitaliteit:
In 2018 werd een nieuw initiatief georganiseerd: ‘De Week van de Financiële Vitaliteit’. Deze is georganiseerd om medewerkers te betrekken en te informeren over het programma. Daarnaast werden er in 2018 bij 6 bedrijven workshops verzorgd waarin het personeel over het thema financiële vitaliteit werden geïnformeerd. In 2017 was dit slechts bij 2 bedrijven. Elke workshop had ongeveer 15 deelnemers, waardoor er in 2018 rond de 90 (indirecte) medewerkers geïnformeerd werden.

 

Financiële wegwijzer:
De folder ‘Financiële Wegwijzer’ werd in 2018 onder de aandacht van medewerkers gebracht. Deze geeft iedere medewerker een volledig overzicht van zijn of haar financiële status. De folder verheldert wat ontslag, prepensioen, herplaatsing of een dag minder werken betekent voor iemands financiële situatie en het pensioen. De Budgetcoach Groep schetst, gebaseerd op verschillende scenario’s, een bruto en netto inkomstenberekening. Op basis daarvan kunnen de werkgever en de medewerker inzien wat een nieuwe situatie mogelijk inhoudt. Door dit inzicht zal de medewerker met minder zorgen een keuze kunnen maken.

Het overkoepelende gevoel dat deelnemers van het programma vrijwel allemaal omschreven, was ‘opluchting’. Ze konden eindelijk hun verhaal kwijt bij hun budgetcoach, waardoor het gevoel van schaamte ook minder werd. Ze bouwden een oprechte vertrouwensband op. Voor sommigen was dit gesprek ook direct een keerpunt: een mogelijkheid om het roer om te gooien. Er kon iets veranderd worden aan een uitzichtloze situatie.