Initiatief

Groen maakt gezond

Bij Brouwers Groenaannemers zijn natuur en milieu nauw met elkaar verweven.’ Een duidelijke en opvallende boodschap op de website van Brouwers Groenaannemers. Het Brabantse groenbedrijf is al sinds begin jaren zeventig actief als partner in de buitenruimte. Meer dan ooit is Brouwers zich bewust van de impact die zij zelf en hun opdrachtgevers anno nu hebben op hun leefomgeving. Dat vraagt om een duidelijke missie en innovatieve aanpak. En die hebben ze. Directeuren Bas Wijbenga en Ronald Kusters vertellen erover. Over de kennis die ze delen met hun opdrachtgevers. De manier waarop ze de eigen organisatie en medewerkers daarin meenemen. En ook: dat niet alleen natuur en milieu, maar ook groen en gezond voor het Brabantse groenbedrijf hand in hand gaan.

Carindeben Vebego Efteling 10 (1)

Gezond als gemene deler

“In de buitenruimte, de plek waar wij ons werk doen, kun je met groen heel veel impact creëren als het gaat om een gezonde leefomgeving,” aldus Ronald. “We zijn in de afgelopen jaren al heel intensief bezig geweest met thema’s als klimaatadaptie, biodiversiteit en ecologisch groenbeheer. Dat klinkt in eerste instantie best wel technisch. Echter hebben ze een gemene deler en dat is, dat ze stuk voor stuk gezondheid raken. Gezond raakt eigenlijk iedereen. Klinkt duurzaam nog vaak als ‘ver van je bed’ voor velen, wanneer je het hebt over een gezonde leefomgeving, heeft iedereen daar zo zijn eigen idee bij.”

Stip op de horizon

Brouwers is sinds juli 2018 onderdeel van Vebego. Bas: “Afgelopen jaar hebben we gebruikt om te kijken waar we staan. En vooral: Wat is onze stip op de horizon? De missie die we daaruit voor onszelf geformuleerd hebben, impliceert dan ook dat we samen met onze klanten en medewerkers gaan werken aan een gezonde en aan duurzame leefomgeving. Dat willen we doen door onze praktische en pragmatische kennis van groen in te zetten. Voor onszelf voor onze opdrachtgevers en de eindgebruikers van de leefomgeving.”

Groen in buitengebied

“Want niet alleen wij willen impact genereren,” vervolgt Bas. “Onze opdrachtgever ook. Ook zij zijn zich bewust van de invloed die hun denken, doen en handelen heeft op hun omgeving. Hoe zij die impact kunnen genereren, daar denken wij graag over mee.” Ronald: “Juist een pro-actief en gericht advies over de inrichting van de buitenruimte, daar zijn onze opdrachtgevers nu erg mee geholpen. Met de veranderingen van het klimaat weten we allemaal dat we nu moeten handelen om de toekomstige buitenruimte gezond en leefbaar te houden. Onder andere door te zorgen voor voldoende groen in het buitengebied en door het plaatsen van bomen, die voor schaduw zorgen en als natuurlijke airco functioneren. Maar dat vraagt per gebied wel om een specifieke aanpak.”

Klimaatadaptatie in de stad

Bas: “Het is mooi om te zien dat we steeds vaker gevonden worden vanwege onze ervaring en innovatieve ideeën op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptie voor steden of het realiseren van biodiversiteit in een leefgebied. De gemeente Tilburg is daar een goed voorbeeld van. Er was daar meer behoefte aan groen in het centrum, dat eerder te versteend was. We realiseren dit momenteel met innovatieve oplossingen als klimgroen rondom lantaarnpalen en groen tegen de gevels in straten waar geen bomen kunnen groeien, maar ook met bloembakken in het centrum.”

Wellbeing & Werving

Die groene en gezonde impact leveren, kan alleen vanuit een gezonde organisatie. Met gezonde én gelukkige medewerkers. Dat realiseren beide heren zich maar al te goed. Met het oog op toekomstige medewerkers, speelt gezondheid en vitaliteit voor Brouwers een belangrijke rol. Bas: “Zoals voor velen in onze branche, geldt ook voor ons dat het vinden van vakbekwaam en enthousiaste mensen op dit moment best een uitdaging is. Alle ontwikkelingen binnen de groenvoorziening waaronder veranderende wet & regelgeving en de toenemende druk vanuit opdrachtgevers, maken het werk ogenschijnlijk minder aantrekkelijk. Wij zien het als onze taak om er samen voor te zorgen dat we het ‘gewoon weer leuk’ maken. Ronald: ‘”Voor Brouwers Groenaannemers geldt dat iedereen die wil werken, het vak wat ons betreft kan leren. Daarom hebben wij speciaal onze eigen Talentschool ontwikkeld. Tijdens de opleiding is er niet alleen aandacht voor het leren van het vak, maar daarin ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Denk aan goed voor jezelf en je omgeving zorgen, met de juiste voeding, genoeg bewegen. En vooral ook: plezier in je werk beleven, voldoening en geluk halen uit je werk. Dan wordt het vanzelf weer leuk. En dan: Een lachende medewerker, zorgt voor tevreden klanten. Daar worden we uiteindelijk allemaal weer gelukkig én gezond van.”

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien Goed onderwijs voor iedereen Goed zorgen voor onze omgeving

Bas Wijbenga

Meer weten? Neem contact op met Bas Wijbenga! 

Mail Bas

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.