Initiatief

Iedereen doet mee

Als mensen spreken over duurzame inzetbaarheid doelen ze vaak op de mate waarin huidige medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken. Wij gaan nog een stapje verder en zetten in op continuïteit én inclusiviteit. Voor iedereen een blijvend plekje op de arbeidsmarkt. Ongeacht leeftijd, competenties of beperkingen.

SB8B8651.JPG

Bij Vebego zoomen we niet in op de dingen die iemand niet kan, maar juist op wat hij of zij wel kan. Groepsdirecteur HR Peter van Montfort verduidelijkt: “Wij lichten graag iemands talenten uit en daar zoeken we vervolgens passende taken en functies bij. Dankzij onze beproefde systemen hebben we inzicht in de kwaliteiten, het ontwikkelpotentieel en de doorgroeiperspectieven van al onze medewerkers. Omdat we op grote schaal opereren en in uiteenlopende branches actief zijn, vinden of creëren we makkelijk geschikte functies.”

Inclusiviteit in Nederland
In Nederland zien we diverse voorbeelden die inclusiviteit bevorderen. Zo hebben we verschillende sociale ondernemingen, waar in totaal zo’n 4.500 mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking werken. Deze bedrijven, zoals Balanz Facilitair, zijn veelal voortgekomen uit samenwerkingen met sociale werkvoorzieningen en hebben het hele bedrijfsmodel aangepast aan de doelgroep. “Dat is de enige manier om succesvol te zijn”, legt Van Montfort uit. “Zet je 100 mensen van een sociale werkplaats bij een regulier schoonmaakbedrijf neer, dan zit 80% gegarandeerd binnen een paar maanden thuis.” Een ander voorbeeld is UniK, dat dagbesteding aanbiedt aan 350 werknemers van diverse doelgroepen in een reguliere setting. Zij werken in de schoonmaak, groenvoorziening, horeca en zorg. Ook langdurig werklozen, die al jarenlang bij het UWV staan ingeschreven, krijgen bij Vebego de kans om weer aan de slag te gaan. Tussen 2012 tot en met 2018 vonden er in totaal 1.477 werkzoekenden bij Vebego een baan vanuit ons convenant met het UWV.

Rekruteren in Zwitserland
Ook bij Vebego Zwitserland kunnen langdurig werklozen aan het werk. Hier werken we samen met verschillende integratiebedrijven, waaronder de grootste maatschappelijk werkgever Dock Gruppe en arbeidsbemiddelingsorganisatie SAH OSEO SOS. In het kanton Genève heeft dit ons het label ‘1+ pour tous’ opgeleverd. Deze onderscheiding wordt alleen uitgereikt aan organisaties die zich actief inzetten in de rekrutering van werklozen.

"Wij lichten graag iemands talenten uit" 

Financiële rust, zelfstandigheid en eigenwaarde
De impact is groot, zo blijkt uit ons intern onderzoek. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen dankzij onze werkwijze uit een sociaal isolement. Ze voelen zich waardevol en krijgen de kans om hun eigen inkomen te verdienen. Ze ervaren niet alleen meer financiële rust en zelfstandigheid, maar ook meer eigenwaarde en een rijker sociaal leven. Ook opdrachtgevers profiteren. Met onze dienstverlening helpen we klanten om invulling te geven aan sociaal ondernemen. Voor opdrachtgevers die aan een quotumverplichting moeten voldoen, vervullen wij een essentiële rol om invulling te geven aan hun duurzame inzetbaarheid.

 

Combinaties in het groen
Een mooi voorbeeld van de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zie je in de groenvoorziening. Vebego koppelt sociale werkbedrijven aan specialistische groenbedrijven. Op de werkvloer leveren deze combinaties veel voordelen op, weet Van Montfort. “Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking tussen boomspecialisten en mensen met een arbeidsbeperking. Boomspecialist is een gevaarlijk, specialistisch beroep. Je werkt op grote hoogte met kettingzagen en hebt gedetailleerde kennis van bomen, ziekten, snijmethoden, de hele mikmak nodig. Als die boomspecialisten hun eigen werk voorbereiden en hun afval opruimen, dan verspil je hun ware arbeidskracht. Door teams van boomspecialisten aan te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, lossen we dat probleem elegant op.” Het mes snijdt aan twee kanten: voor de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is het een volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt en de boomspecialisten kunnen zich focussen op hun specialiteit, waardoor ze als team exponentieel meer werk kunnen verrichten in dezelfde tijd.

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien Goed onderwijs voor iedereen Goede en gelijke kansen voor iedereen Goed samenwerken & verbinden

Diana Kockelkoren

Alles weten over duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit volgens Vebego? Neem contact op met onze collega Diana!

Mail Diana

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.