Initiatief

Invoegbedrijf FacilityPunt en Care; een perfect match

Voor sommige mensen is de directe stap naar een ‘gewone’ betaalde baan te groot. Ze kampen met mentale of fysieke beperkingen, zijn de taal onvoldoende machtig of missen essentiële werknemersvaardigheden. Care en FacilityPunt, twee Belgische bedrijven die beide deel uitmaken van Vebego International, bieden deze groep werkzoekenden nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij individuele coaching en begeleiding en taaltrainingen kunnen mensen na enige tijd doorstromen naar een reguliere baan.

vebego_31.JPG (2)

Care Office Cleaning is een schoonmaakbedrijf dat bedrijven letterlijk en figuurlijk laat schitteren. Het bedrijf wil niet alleen een aangename werkomgeving creëren voor klanten, maar ook voor medewerkers. Bjorn Van Der Auwera is manager Operations bij Care. Eerder was hij districtsmanager van Care voor Oost- en West-Vlaanderen en in die hoedanigheid tevens districtsmanager voor FacilityPunt. Hij kent de twee bedrijven en de manier waarop ze elkaar aanvullen goed. “Als Care gaat het ons altijd om financiële én maatschappelijke winst. Wij zetten als bedrijf graag een stap extra als we mogelijkheden zien om onze impact op mensen, milieu en maatschappij in positieve zin te vergroten. Daarbij hoort ook het helpen van mensen bij het vinden van een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Dat deden en doen we altijd al, vanuit intrinsieke motivatie. Tegelijkertijd moet het ook, want bij overheidscontracten is het vaak een vereiste om een deel van het werkvolume in te richten als sociale economie. FacilityPunt is hierin voor ons een ideale partner omdat zij als geen ander weten hoe je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer toegang kan bieden tot regulier werk.”

Intensieve coaching en begeleiding
Van Der Auwera licht toe hoe de samenwerking tussen Care en FacilityPunt concreet werkt. “FacilityPunt stelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tewerk als onderhouds- en schoonmaakhulp. Mensen die in aanmerking komen voor FacilityPunt komen bij ons binnen via met name de arbeidsbemiddeling van de VDAB en het maatschappelijks welzijnswerk, via de OCMW’s. Na enkele opleidingsmodules gaan deze mensen via FacilityPunt als invoegmedewerkers aan de slag bij klanten. Hierbij krijgen ze veel coaching en begeleiding op de werkplek zelf. De teamleiders van FacilityPunt volgen de mensen wekelijks, in het begin is er soms zelfs dagelijks contact. De begeleiding is breed, op het individu toegesneden. De nieuwe medewerkers krijgen coaching en feedback op hun gedrag en hun handelen in concrete werksituaties. Maar ook privézaken, bijvoorbeeld financiële problemen of andere obstakels, komen als dat nodig is aan bod. Ook is er voor wie dat nodig heeft – en dat komt behoorlijk vaak voor - de mogelijkheid om via de VDAB taaltrainingen Nederlands of Frans te volgen.”

Doorstromen
De begeleiding en opleiding van de mensen die bij FacilityPunt aan de slag gaan duurt in principe twee jaar. Na die periode is iemand normaliter ‘klaar’ voor de reguliere arbeidsmarkt. De mensen stromen dan door naar Care of gaan aan de slag bij een ander schoonmaakbedrijf. Op dit moment zijn er 18 medewerkers via FacilityPunt aan het werk. Wat Van Der Auwera betreft wordt dit aantal de komende jaren alleen maar groter. “We willen hier nog verder in groeien en zijn druk bezig om te kijken hoe we dit het beste kunnen organiseren, ook omdat er flinke veranderingen op komst zijn in de sociale zekerheid. De overheid wil gaan werken met zogeheten ‘maatwerkbedrijven’ voor de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die bedrijven moeten voldoen aan strikte eisen en specifieke doelen. Het betekent dat we FacilityPunt hoe dan ook verder zullen professionaliseren. Daarbij is het bijvoorbeeld denkbaar dat FacilityPunt een maatwerkafdeling binnen Care wordt.”

Sociale kring
Van Der Auwera heeft ook als persoon veel affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen.  “Ik heb in de zorg gestudeerd en een bachelor psychologie behaald. Aandacht voor mensen en goed werkgeverschap zijn voor mij cruciale zaken. Het mooiste van de samenwerking met FacilityPunt vind ik dat je echt impact hebt op het leven van mensen en vaak ook op hun directe omgeving. De mensen die via FacilityPunt aan de slag gaan, verbeteren niet alleen vaardigheden, ze doen vaak ook kennis op over hoe de arbeidsmarkt en hoe de Belgische sociale zekerheid in elkaar steken. Ze vergroten hiermee niet alleen hun inzetbaarheid als werkende, maar ook hun zelfredzaamheid in de maatschappij. Daarbij beïnvloeden ze ook nog eens hun eigen sociale kring. Ze vertellen ook anderen dat je, ook als je dat zelf op dat moment niet zo ziet, toch kansen hebt op de arbeidsmarkt als je met ons in zee gaat.’

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 4: Quality education SDG 6: Clean water and sanitation SDG 8: Decent work and economic growth SDG 10: Reduce inequality SDG 17: Partnerships for the goals

Bjorn

Meer weten? Neem contact op met Bjorn! 

Mail van der Auwera