Initiatief

NNOF

Impact op milieu: Hoe verminderen we als samenleving de uitstoot van CO2? Het is de vraag van de eeuw. Met man en macht wordt er wereldwijd gewerkt aan knappe oplossingen en duurzame initiatieven. Als multinational met meer dan 35.000 medewerkers wil Vebego in dit vraagstuk ook haar verantwoordelijkheid nemen. We stellen men-sen centraal, maar sluiten zeker onze ogen niet voor het klimaat. Door in te zetten op duurzaamheid geven we het goede voorbeeld aan andere organisaties en kunnen we een wezenlijk verschil maken.

vebego_31_1200px800px.JPG

Circulaire benadering

Circulariteit is hierin een belangrijk punt voor Vebego. Circulariteit is het economische systeem waarbinnen gebruikte producten en grondstoffen blijven rouleren zonder waardeverlies. Daarmee is dit het duurzame antwoord op de huidige lineair ingerichte economie, waarbij producten aan het einde van hun levenscyclus ‘waardeloos’ eindigen als afval. Als duurzaam betrokken organisaties hun ‘circulaire krachten’ bundelen, zijn de voordelen groot en impactvol voor onze planeet. De circulaire economie is geen hype, het is een economisch model waarbij er letterlijk meer met minder kan gebeuren. Met NNOF realiseert Vebego circulariteit in de werkomgeving.


NNOF

Bedrijven en organisaties zien dat de maatschappij razendsnel verandert. Alles moet efficiënter, flexibeler, duurzamer. Steeds vaker stellen organisaties vast dat hun werkomgeving niet geschikt is voor deze manier van werken en kiezen ervoor het kantoor rigoureus op de schop te nemen. NNOF – een circulair meubelbedrijf – verzorgt deze vernieuwing van de kantooromgeving in alle facetten, op een duurzame manier. Vernieuwing van de werkomgeving staat volgens NNOF namelijk niet gelijk aan het aanschaffen van een compleet nieuw interieur.

Hergebruiken, reinigen en transformeren

NNOF inventariseert de inboedel en gaat na welke producten hergebruikt kunnen worden. Of dat nu 1 op 1 is, met herstel, reiniging of transformatie. NNOF stelt zich de vraag: in hoeverre kan het nieuwe interieur samengesteld worden vanuit de oude inboedel? Oud meubilair wordt gedemonteerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe meubelen. Pas wanneer er niets meer gebruikt kan worden, wordt er gekeken naar de producten die nieuw aangeschaft moeten worden. De producten die écht niet meer gebruikt kunnen worden, worden gedemonteerd en gerecycled. Deze circulaire benadering zorgt voor grote voordelen: minder CO2 uitstoot (tot wel 90% in sommige gevallen), minder afval, minder nieuwe grondstoffen en lagere kosten. Allemaal omdat er geen nieuw materiaal gekocht hoeft te worden.

Doordat de producten die niet geschikt zijn om te hergebruiken gedemonteerd en gescheiden worden aangeleverd bij de afvalverwerker, wordt uitstoot vermeden die ontstaat wanneer alles op één hoop gegooid wordt. En door meubels te herstellen in plaats van nieuwe te kopen, wordt uitstoot van iets nieuws kopen vermeden. Hoe meer er op herstelactiviteiten ingezet wordt, hoe beter voor het milieu. Het resultaat? 80% minder CO2 uitstoot dan wanneer er nieuwe producten worden gekocht.

Circulariteit begint bij goed onderhoud

Vebego heeft in deze circulaire benadering een grote rol. “Alles start bij goed onderhoud, en goed onderhoud begint bij goede schoonmaak,” zegt Didier Pierre (eigenaar NNOF). Een goed onderhouden product gaat langer mee en kan opnieuw gebruikt worden. Schoonmaak is noodzakelijk, en een van de belangrijkste processen in de facilitaire markt. Schoonmaak is een wezenlijk onderdeel van de circulaire economie. De grondstoffen en materialen die je aankoopt, blijven waarde houden wanneer je ze goed onderhoudt en schoonmaakt. “In de toekomst gaan grondstoffen onderdeel uitmaken van de waarde van een bedrijf,” aldus Didier. “Dan wordt schoonmaak nog belangrijker om de waarde van die grondstoffen te behouden.”

Toegepaste SDG's

Goed consumeren & goed produceren Goed zorgen voor onze omgeving

Didier Pierre

Alles weten over NNOF? Neem contact op met onze collega Didier!

Mail Didier

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.