Initiatief

Stressmanagement als wapen tegen de complexe wereld van vandaag

In onze huidige maatschappij worden we constant overspoeld door prikkels. Alles is druk, snel en veel. Hier krijgen we allemaal gemerkt of ongemerkt stress van. Dit kan leiden tot leidt tot angst, burn-out, … Ook voor medewerkers in een organisatie vraagt dit extra weerbaarheid en veerkracht. Om haar eigen mensen te wapenen, werkte Care een bijzonder Ambassadeurstraject uit samen met zusterbedrijf Alpheios. Zij betrokken cognitief therapeut Ann Caroline Roymans om onderzoeksresultaten uit de neurowetenschappen en neuroplasticiteit te linken aan het bedrijfsleven. Hoe train ik mijn brein om zich aan te passen aan deze complexe wereld: een innovatieve methode.

vebego_69.JPG

Het waarom van stressmanagement

Stress is overal. Maar in de schoonmaakwereld, als business die nooit stopt, ligt deze bij momenten extra hoog. Het hoofddoel van het Ambassadeurstraject is om handvatten aan te reiken aan medewerkers die te maken hebben met stress op de werkvloer. Care wil hen laten kijken naar hun eigen gedrag, leren rust te bewaren en voor zichzelf te zorgen. Als je je brein onder controle hebt, dan kan je ook beter communiceren met de klanten rond verwachtingen en krijg je meer ruimte om te reflecteren over de dienstverlening. En laat nèt die kwaliteitsgerichtheid en klantgerichtheid het motto zijn van Care.

Het hoe van stressmanagement

De Ambassadeurstraining is gericht op alle bedienden medewerkers om controle te krijgen over hun stressniveau en hier eigenaarschap over te nemen. Zij nemen op die manier zelf verantwoordelijkheid voor de situatie. De eerste training startte in 2018 en ondertussen zijn 3 drie groepen aan de slag gegaan met het verandertraject. Van operations tot finance en personeelsadministratie: medewerkers met uiteenlopende functies worden getraind. Vrijuit en zonder beperkingen spreken zij over dingen die zich afspelen op de werkvloer. Het is belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om hun gevoelens van stress en onzekerheid te uiten. Alleen dan willen ze er iets aan doen en hebben ze het gevoel gehoord te worden. Daarom maakte Care de bewuste keuze om geen direct leidinggevenden mee te nemen in dit proces.

Bereikte resultaten

Volledig meetbaar zijn de resultaten nog niet. Maar bij Care merkt men wel dat moeilijke (klanten)gesprekken zichtbaar rustiger verlopen. Medewerkers gaan er anders mee om. Zij nemen ook zelf het initiatief om te veranderen. Zelfs in privé-situaties in Corona-tijden bewijzen de handvaten blijkbaar hun nut.

Een van de deelnemers geeft aan: “De opleiding werd kort omschreven als ‘stressmanagement’, maar het houdt zoveel meer in. Leren (h)erkennen welke situaties stress teweegbrengen bij jezelf, maar ook bij anderen. Over afdelingen en niveaus heen een gevoel van samenhorigheid creëren. Niet zozeer door stress direct bij elkaar te verminderen, maar door stress (h)erkenning. Stress (h)erkennen = stress verminderen.”

Vervolg en aanvullende trainingen

Gedragsverandering kan je niet verwezenlijken door één opleidingstraject.

Specifiek voor de Teamleiding is er een extra traject onder de naam “The Only Way is Up” rond lerend leiderschap. Tijdens deze trainingen ligt de focus op (persoonlijk) leiderschap, valkuilen, jezelf leren kennen en flexibel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden op de werkvloer.

In 2020 zijn we ook gestart met het opleiden van meerdere leidinggevenden van de deelnemers van de ambassadeurstraining, in een afzonderlijke groep. De verbeteracties uit de verschillende ambassadeursgroepen komen in deze sessies naar boven, waarbij we kijken wat procesmatig anders en beter georganiseerd kan worden. Zo blijft de organisatie continu vooruitgaan en spreken we dezelfde taal op vlak van stressmanagement. De borging in de organisatie zit in het feit dat het Management Team opleidingen “sponsort”: zij staan er volledig achter om de nodige tijd en budget te investeren in de training van hard en soft skills.

 

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 4: Quality education SDG 8: Decent work and economic growth

Chantal Moerenhout

Meer weten? Neem contact op met Chantal! 

Mail Chantal