Initiatief

Toekomstige collega’s zelf opleiden met de TOP Academie

Hoe geef je jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om toch een werkplek te vinden? Dat was de vraag waarover wij ons, samen met Learn2Work, tijdenlang bogen. De oplossing zagen we in een formule waarin we ze opleiden en vervolgens laten uitstromen naar een baan. Het idee voor de TOP Academie was geboren.

vebego_14.JPG

Van jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt tot gediplomeerd schoonmaker. In de specialistische opleiding van de TOP Academie doen leerlingen ervaring op en leren ze in de praktijk. Met een win-winsituatie tot gevolg: gegarandeerde (werk)plekken voor jongeren met de skills waar werkgevers naar op zoek zijn. Deze unieke formule is het resultaat van een ketenbrede samenwerking tussen het praktijkonderwijs, opdrachtgever en opdrachtnemer. Het doel van de TOP Academie is om leerlingen te laten uitstromen naar een baan bij een van  deelnemende bedrijven. Met de TOP Academie worden jongeren vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO en MBO beter voorbereid op de stap naar werk.

Fijne kneepjes van het vak
Bedrijven en scholen schrijven samen het onderwijsprogramma waardoor lessen afgestemd zijn op de wensen en behoeften van bedrijven en branches. Daarnaast worden de lessen op de werkvloer gegeven door de medewerkers van bijvoorbeeld Hago of Hago Zorg. Daardoor ontwikkelen jongeren vak- en werknemersvaardigheden sneller. De fijne kneepjes van het vak leren ze van ervaren leermeesters uit de branche tijdens hun praktijkstage op de werkvloer. Een groot voordeel voor leerlingen van de TOP Academie is de baangarantie die we geven. Wanneer een leerling de basismodule heeft behaald, bieden we een ontwikkeltraject aan. De TOP Academie levert ons dus iets heel waardevols op: volwaardige collega’s en enthousiaste medewerkers.

 


Uitgelicht: Top Academie Erasmus Medisch Centrum
De eerste TOP Academie werd door Learn2Work en Hago Zorg opgericht in het Erasmus Medisch Centrum. Niet geheel toevallig, want schoonmaken in een ziekenhuis is van levensbelang. Niet alleen om de kans op infecties te minimaliseren, maar in een schone omgeving kunnen mensen ook aangenamer verblijven en beter herstellen of genezen. Het is dus ontzettend belangrijk dat het schoonmaken van ziekenhuizen zo secuur mogelijk gebeurt. We realiseren dit met dochteronderneming Hago Zorg. Om dit te doen, is goed opgeleid personeel nodig. En juist het vinden van goed opgeleide medewerkers is erg lastig.

Van basis naar specialisatie
De leerlingen van de TOP Academie Erasmus krijgen een basisopleiding in de module gezondheidszorg. Het eerste jaar leren ze de basis, het tweede jaar hebben ze de kans om zich te specialiseren. Bijvoorbeeld in vloerenschoonmaak, beddenreiniging of voeding. Aan het einde van de rit zijn deze jongeren zelf ervaren vakmensen geworden. En omdat zij binnen de TOP Academie de kans hebben gekregen om verschillende erkende branchecertificaten en -diploma’s te behalen, kunnen zij dit ook aan de branche laten zien. Zo geeft de TOP Academie deze jongeren perspectief op werk.

TOP Academies op verschillende locaties
Nadat de TOP Academie in het Erasmus Medisch Centrum een succesvolle lichting medewerkers opleverde, is het opleidingsprogramma op diverse plaatsen gestart, binnen én buiten Vebego. Vanuit onze dochterbedrijven zijn de volgende TOP Academies opgericht:

  • Rotterdam: Erasmus MC & Hago Zorg
  • Rotterdam: Maasstad Ziekenhuis & Hago Zorg
  • Dordrecht: Albert Schweitzer & Hago Zorg
  • Delft: Reinier de Graaf Gasthuis & Hago Zorg
  • Rotterdam: Ahoy & Hago

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed werkgeverschap & goed en gezond groeien Goed onderwijs voor iedereen Goede en gelijke kansen voor iedereen Goed samenwerken & verbinden

Maartje Heerkens

Alles weten over TOP Academie? Neem contact op met onze collega Maartje!

Mail Maartje

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.