Initiatief

Traineeship voor kwetsbare jongeren

Iedereen heeft een talent. Maar wat als je geen kans krijgt om dat talent te ontdekken en te ontwikkelen, omdat je simpelweg enkele basiswerknemersvaardigheden en maatschappelijke vaardigheden mist? Axent Groen zette een traineeship op voor jongeren die een opstapje nodig hebben om daadwerkelijk aan de slag te kunnen.

Axent Op Talent In Praktijk

Er zijn op de arbeidsmarkt diverse traineeships, behalve voor kwetsbare doelgroepen. Terwijl deze jongeren door een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld problemen op verschillende leefgebieden tussen wal en schip dreigen te raken als ze geen extra steuntje in de rug krijgen. ‘We willen deze jongeren graag een opstapje geven, zodat ze niet alleen succesvol, maar ook duurzaam aan de slag kunnen gaan’, vertelt Bob Wijlens, P&O-functionaris bij Axent Groen en als trainer betrokken bij het traineeship.

Basiswerknemersvaardigheden
Vooral het woord ‘duurzaam’ spreekt Bob met klem uit. Eenmaal aan het werk, komt het toch nog wel eens voor dat jongere medewerkers afhaken. Dit komt meestal door redenen die buiten het werk zelf liggen. ‘De overstap van leerling naar werknemer is groot, zeker voor deze jongeren’, legt Bob uit. ‘Sommige zaken blijken op de werkvloer veel belangrijker dan in de klas. Bijvoorbeeld op tijd aanwezig zijn en afspraken nakomen, toch twee basisverantwoordelijkheden die bij het werk horen. Als je dat nooit hebt meegekregen, is dat een grote stap. Het krijgen van salaris is ook nieuw. Hoe ga je om met je verdiende geld? Ook hoe je samenwerkt met collega’s en omgaat met je leidinggevende zijn belangrijke werknemersvaardigheden.’

Drie onderdelen, vijf modules
De traineeship van Axent Groen besteedt veel aandacht aan deze bij kwetsbare jongeren vaak nog ontbrekende vaardigheden. Het ontwikkeltraject (duur: 1 jaar) bestaat uit drie onderdelen: vakinhoudelijke kennis, werknemersvaardigheden en maatschappelijke vaardigheden. Onder het eerste valt het opdoen van plantenkennis, maar bijvoorbeeld ook een cursus VCA (veiligheid, gezondheid en milieu). Bij de werknemersvaardigheden leren de jongeren hoe ze op een fijne manier samenwerken met collega’s en bijvoorbeeld hoe zij omgaan met veranderingen. Onder de maatschappelijke vaardigheden valt bijvoorbeeld verstandig omgaan met het salaris, gezond eten en je presenteren in je omgeving.

De deelnemers doorlopen deze drie onderdelen in vijf modules, die ook in naam de groei aangeven die de jongeren doormaken: bij module één staat de deelnemer nog aan de start: ‘Welkom bij Axent Groen’. Bij module vijf, ‘Ik als vakman’ genaamd, is de deelnemer klaar om volwaardig aan de slag te gaan. Elke module bestaat uit een tweedaagse training; daarna is het vooral ‘learning on the job’: onder begeleiding van een specifiek hiervoor geschoolde voorman brengt de deelnemer het geleerde in praktijk.

30 deelnemers
Dat de jongeren door deze opzet een goede onboarding krijgen, is voor Bob zonneklaar. ‘De start is laagdrempelig, waarbij we de deelnemer eerst bij de hand nemen en vervolgens steeds losser laten. Het traineeship is in 2018 opgezet door Vebego-collega Brian Timmerman. Brian heeft destijds als Management Trainee het Vebego Explorer Traineeship bij Axent Groen doorlopen en heeft voor de opzet van het traineeship de samenwerking opgezocht met partners als Provincie Overijssel, een aantal gemeentes, het UWV en enkele (praktijk)scholen in de regio. Dankzij hen hebben we de financiële middelen, kennis en contacten om bij elk traineeship tien deelnemers klaar te stomen voor een mooie baan in het groen. We werken met groepen van tien jongeren waardoor we optimaal in kunnen zetten op de eventueel benodigde begeleiding. Deze jongeren kunnen behoorlijk van niveau verschillen. Het mooie daarvan is dat ze onderling ook veel leren en elkaar als voorbeeld zien. De begeleiding gebeurt door onze voormannen in het groen, maar ook door jobcoaches. Axent Groen heeft zelf gespecialiseerde en gecertificeerde jobcoaches in dienst.’

Deze gebundelde kracht heeft inmiddels voor een succes gezorgd: in december 2018 is de eerste groep van tien jongeren gestart, gevolgd door nog twee groepen van elk tien jongeren in het voorjaar van 2019. Van de in totaal 30 deelnemers zijn er nu 27 in loondienst bij Axent Groen. Bob: ‘We hebben hen de kans gegeven die ze verdienen. Met Persoonlijke Ontwikkel Plannen kunnen ze zich nu verder ontwikkelen binnen onze organisatie. Verder is dit ook mooi voor onze voormannen; door deze jongeren te begeleiden maken zij hun werk extra relevant. En de jongeren op hun beurt voelen zich niet alleen trots omdat ze een mooie baan hebben, maar ook een baan van betekenis. Hier zijn alleen maar winnaars. De vervolgstap is dan ook de uitrol van ons geslaagde concept naar soortgelijke organisaties als Axent Groen, die kwetsbare jongeren een opstapje willen geven om daadwerkelijk aan de slag te kunnen.’

 

Bekijk ook: 

Infographic inclusiviteit bij Axent Groen

Axent Groen impactverslag

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 4: Quality education SDG 8: Decent work and economic growth SDG 10: Reduce inequality

Mariël Peters

Meer weten? Neem contact op met Mariël!

Mail Mariël