Initiatief

UniK: iedereen verdient een plek in de maatschappij

Iedereen verdient een plek in de maatschappij. Daarom is er UniK. Vanuit zijn visie ondersteunt UniK kwetsbare mensen op maat, sturend op mogelijkheden en talenten. De 350 klanten van UniK werken in de schoonmaak, groenvoorziening, horeca en zorg. UniK is in 2015 opgericht door Assist (een dochterbedrijf van Vebego) en Dichterbij (stichting in onderwijs, werk en participatie) en heeft zich in een paar jaar ontwikkeld tot een prominente en innovatieve speler binnen het sociale domein. UniK kiest bewust voor het combineren van doelgroepen en het inzetten van dagbesteding in een reguliere setting, zonder ‘stempel’.

UniK organiseert zijn ondersteuning zo regulier mogelijk en zoveel mogelijk gebruikmakend van bestaande faciliteiten. Samenwerking met partners is altijd gebaseerd op een gedeelde visie. UniK financiert de ondersteuning met het budget dat gemeenten beschikbaar stellen. De extramurale oriëntatie – UniK is niet gebonden aan eigen locaties – draagt bij aan het onderscheidend vermogen.

vebego_123.JPG

‘Bij UniK geloven we niet in beperkingen van mensen, maar in hun krachten en talenten. Daarom leveren onze professionals geen zorg, maar ondersteuning op maat. Want iedereen verdient toch een plek in de maatschappij?’. Het zijn woorden die UniK, waarvan Vebego-dochter Assist Zorg mede-eigenaar is, kracht bij zet door mensen met een verstandelijke, gedragsmatige beperking werkzaamheden uit te laten voeren die er toe doen. Bij een reguliere werkgever, als volwaardige medewerker. Met een enorme ‘eigenwaarde’-boost als gevolg.

Werken in de zorg. Het was al van jongs af aan de droom van Eva*. Nu leeft ze die droom, bij een zorggroep waar zij via UniK werkt. Voor haar collega’s en de bewoners van de zorggroep doet Eva’s verstandelijke beperking er niet toe. Want ze neemt de reguliere zorgmedewerkers veel werk uit handen. Elke dag geeft Eva een demente bewoner niet alleen te eten, maar schotelt haar ook de nodige extra aandacht voor. De familie van deze mevrouw met Alzheimer is er maar wat blij mee. Net als de zorgmedewerkers. Maar het blijste is Eva zelf. Ze heeft haar droombaan. Ze doet er toe. En dat maakt alle verschil…

Het verhaal van Eva is slechts een van de vele mooie successen van UniK, een organisatie die kwetsbare mensen jonger dan 18 (vanuit de Jeugdwet) en ouder dan 18 (vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) helpt hun leven beter in te richten. Zo’n 380 specialisten ondersteunen ongeveer 1.700 klanten bij wonen, werken, leren, dagbesteding nieuwe stijl en vrije tijd. UniK is in 2015 als joint venture opgezet door Stichting Dichterbij en Assist Zorg, als reactie op de transitie van de WMO en Jeugdzorg naar gemeenten (decentralisatie). ‘We deelden de mening van Stichting Dichterbij dat voor deze kwetsbare groep mensen het laten participeren in de maatschappij van belang is’, vertelt Yvonne Biemans, algemeen directeur bij Assist Zorg en tot voor kort bestuurder bij UniK. ‘Zij kunnen op hun manier veel betekenen voor anderen als je hen met de juiste begeleiding op de juiste locatie – beschermd maar toch open – inzet. Daarnaast zien we dat het vroegtijdig inzetten van interventies zelfs bij kinderen vanaf 1 jaar de ontwikkeling echt ten goede komt. Het devies daarbij is: zo normaal mogelijk en pas speciaal als het nodig is. Want bij UniK geloven we in een wereld waarin iedereen meedoet en meehelpt. Ook als iemand een lichamelijk, verstandelijke of gedragsmatige beperking heeft. En daar worden alle betrokkenen gelukkig van.’

Win-win
Veel kunnen betekenen. Een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het zijn termen die vaak vallen wanneer het over UniK gaat. Daarbij past dan ook bijvoorbeeld een andere dagbesteding dan wasknijpers maken of vogelhuisjes beschilderen. ‘Wij zien dagbesteding als een vorm van werk’, legt Biemans uit. ‘De werkzaamheden moeten in onze optiek waardevol zijn. Daarom werken we steevast samen met reguliere werkgevers en kijken dan samen wat voor werkzaamheden onze klanten kunnen doen. Bij een zorggroep is dat bijvoorbeeld het verzorgen van maaltijden of het patiëntenvervoer: je brengt een bewoner van de woonafdeling naar de fysio elders in het pand. Met deze werkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld met koffie drinken, ontzorg je het reguliere zorgpersoneel, dat hierdoor weer minder werkdruk ervaart. En omdat de UniK-klanten door onze eigen mensen begeleid worden, heeft de werkgever er geen omkijken naar.’

Werkend leren
Niet alleen in de zorg, maar ook in de groenvoorziening of bijvoorbeeld de horeca kom je klanten van UniK tegen. Ook hier liggen de mooie verhalen voor het oprapen. ‘Zo hebben we samen met bloemen- en plantenpark Kasteeltuinen Arcen en mbo-instelling Gilde Opleidingen een traject opgezet waarbij kwetsbare jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Ze kunnen zelfs een MBO 1-certificaat halen. Dit is zoveel meer dan dagbesteding. We noemen het dan ook “Werkend Leren”. Kun je nagaan hoeveel impact het op iemands leven kan hebben om een echt waardevol diploma te kunnen halen!’

Lagere drempel
Inclusiviteit is niet aan leeftijd gebonden, vindt men bij UniK. Het gevoel erbij te horen en bij te kunnen dragen is al van kindsbeen af belangrijk. Vandaar dat UniK ook enkele samenwerkingsverbanden heeft opgezet met basisscholen. Biemans: ‘Bij veel kinderen met een beperking kan dit al in het eerste levensjaar gediagnosticeerd worden. Het vervolg is dan vaak: speciale kinderopvang en vervolgens speciaal onderwijs. Gaat zo’n kind elke ochtend met een busje de wijk of zelfs de stad uit… Samen met enkele reguliere scholen hebben we gekeken of daar een ruimte vrijgemaakt kan worden voor speciale kinderopvang. Dan maken deze kinderen echt deel uit van de school en is de drempel naar het reguliere onderwijs al lager. ‘“Aanhaken”, uiteraard met begeleiding, is niet voor elk kind weggelegd, maar we zien wel dat er meer kinderen naar het reguliere onderwijs uitstromen. Ook hier is het gevoel dat je “gewoon” meedoet goud waard. Je telt mee.’

*Eva is een gefingeerde naam.

Toegepaste SDG's

SDG 3: Good health and wellbeing SDG 10: Reduce inequality SDG 17: Partnerships for the goals

Yvonne Biemans

Meer weten? Neem contact op met onze collega Yvonne!

Mail Yvonne