Initiatief

UniK

Iedereen verdient een plek in de maatschappij. Daarom is er UniK. Vanuit zijn visie ondersteunt UniK kwetsbare mensen op maat, sturend op mogelijkheden en talenten. De 350 klanten van UniK werken in de schoonmaak, groenvoorziening, horeca en zorg. UniK is in 2015 opgericht door Assist (een dochterbedrijf van Vebego) en Dichterbij (stichting in onderwijs, werk en participatie) en heeft zich in een paar jaar ontwikkeld tot een prominente en innovatieve speler binnen het sociale domein. UniK kiest bewust voor het combineren van doelgroepen en het inzetten van dagbesteding in een reguliere setting, zonder ‘stempel’.

UniK organiseert zijn ondersteuning zo regulier mogelijk en zoveel mogelijk gebruikmakend van bestaande faciliteiten. Samenwerking met partners is altijd gebaseerd op een gedeelde visie. UniK financiert de ondersteuning met het budget dat gemeenten beschikbaar stellen. De extramurale oriëntatie – UniK is niet gebonden aan eigen locaties – draagt bij aan het onderscheidend vermogen.

vebego_123.JPG

Inclusie wordt gemeengoed

Veel zorgorganisaties organiseren hun dagbesteding binnen de eigen vier muren. Bij UniK participeren werknemers daadwerkelijk in de maatschappij. Dit verhoogt de zelfredzaamheid. Ze worden opgenomen als volwaardige medewerkers en voeren werkzaamheden uit die er toe doen. Dit realiseren ze samen met ondernemers, zorgaanbieders, werkgevers en gemeenten. Zo worden werknemers altijd op de juiste manier begeleid en leren ze veel waardevolle vaardigheden. Door aan het werk te gaan leren ze bovendien andere mensen kennen, verbreden ze hun horizon en komen ze in contact met vakmensen. Steeds meer ondernemers staan open voor deze aanpak. Je ziet hierdoor langzaam een kanteling. Inclusie wordt gemeengoed.

 

Een voorbeeld: De Nieuwe Munt

De Nieuwe Munt is een wijk in Tegelen en vormt het decor voor de dagbesteding van UniK. De Zorggroep bestaat uit 6 groepswoningen die zijn bestemd voor 42 mensen met dementie. De levendigheid in de wijk wordt bevorderd door het organiseren van een variatie aan welzijnsactiviteiten in samenspraak en samenwerking met collega's, medewerkers welzijn, vrijwilligers, buurtcomité, gemeenten en medewerkers van UniK.

Eén van de medewerkers van UniK wilde van jongs af aan al in de zorg werken. Dankzij de samenwerking met De Zorggroep heeft zij deze kans gekregen. Elke dag geeft ze een demente bewoner te eten. De impact is tweeledig: waar de moeder van de cliënt een stralend kind ziet, is de familie van de bewoner blij met de extra aandacht. De hoge werkdruk biedt zorgverleners hier namelijk nauwelijks ruimte toe. Medewerkers bloeien op, kunnen van betekenis zijn en krijgen complimenten. Dat is een enorme verandering voor mensen die vaak hun hele leven te horen krijgen wat ze vooral niét kunnen. En het mooie is: medewerkers van de dagbesteding van UniK nemen de zorgmedewerkers werk uit handen en stellen hen in staat om meer tijd te besteden aan de bewoners. 

 

De resultaten

“Samen met de specialisten van UniK hebben wij meer dan 30 kinderen aan een zinvolle dagbesteding geholpen. En deze kinderen gaan nu zichtbaar vooruit.”
Judith – Gemeente Nijmegen

“Ik vind het heel leuk om met de bewoners bezig te zijn. Ik merk dat zij het ook fijn vinden dat ik er ben.”
Yesim – UniK-klant

“Deze begeleiders laten mij echt zijn wie ik ben.”
UniK-klant

“Wij kijken echt naar ieders talent en zoeken daar een passende besteding bij, altijd midden in de maatschappij.”
Tannie van UniK

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goede en gelijke kansen voor iedereen Goed samenwerken & verbinden

Maartje Heerkens

Alles weten over UniK? Neem contact op met onze collega Maartje!

Mail Maartje

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.