Initiatief

Wat is de Vebego Foundation?

De Vebego Foundation is in het leven geroepen om maatschappelijke projecten voor kinderen en jongeren te initiëren, organiseren en faciliteren. Dat doen we vanuit 3 thema’s: zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Ons doel? Impact. In meerdere opzichten. Vanuit Vebego willen wij van betekenis zijn voor onze medewerkers, klanten en de maatschappij. Vanuit de Foundation zijn wij die sterke partner voor de ander. Onze missie? Kinderen en jongeren tot 25 jaar een betere toekomst bieden.

De activiteiten van de Vebego Foundation zijn divers en variëren van bouwreizen tot betrokkenheid bij lokale projecten in Nederland. Ieder jaar organiseren we bouwreizen naar het buitenland, waar collega’s en partners samen met lokale organisaties letterlijk bouwen aan een veelbelovende toekomst. Maar we zetten ons dus ook in voor de samenleving dichtbij huis. Met ons partner- en ambassadeursnetwerk werken we dagelijks aan het realiseren van maatschappelijke werken we samen aan een betere dag van morgen!

Bouwreis Sri Lanka 2017.jpg

Bouwreizen

Het begon met de bouwreis in Sri Lanka in 2005, waar Vebego Foundation hielp met het bouwen van huizen na de tsunami. Daarna volgden Zuid-Afrika, Ghana en Marokko. In deze 4 landen hebben we in wisselende teams van vrijwilligers in totaal 16 projecten gerealiseerd. In Sri Lanka bouwden we – samen met lokale partners – onder andere een weeshuis in Wattala, een verzorgingshuis in Baddegama en een gemeenschapscentrum in Wellawaya. Momenteel wordt gebouwd aan een communitycenter in Nikaweratiya. In Zuid-Afrika hielpen we bij de bouw en renovatie van een aantal basisscholen in Kwazulu Natal en in Ghana bouwden we een opleidingscentrum voor straatmeiden in Kumasi. In Marokko bouwden we een afvaldepot voor een ziekenhuis en hielpen we mee met de renovatie van een SOS Kinderdorp in Imzouren en Ait Ourir.


Mijn Project

Om impact te maken, hoef je niet per definitie ver weg. Het kan ook in je eigen buurt, wijk of stad. Veel van onze collega's zijn regelmatig actief met het mooier, gezonder en leuker maken van de leefomgeving van mensen om hen heen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen in een buurthuis, zich in te zetten voor een sportvereniging of activiteiten te organiseren in het verzorgingshuis waar ze overdag werkzaam zijn. Vebego is trots dat haar medewerkers – en die van de dochterbedrijven – dit allemaal uit eigen initiatief oppakken en wil daar graag een bijdrage aan leveren. Mijn Project biedt deze medewerkers de mogelijkheid eenmalig een financiële ondersteuning te krijgen voor de mensen voor wie zij zich in Nederland vrijwillig inzetten.

Partners

Vebego Foundation heeft samen met drie partners een aantrekkelijke menukaart ontwikkeld, waaruit bedrijven en medewerkers kunnen kiezen om de handen uit de mouwen te steken of het hoofd te breken over een maatschappelijk vraagstuk. Wil je je vanuit je organisatie inzetten voor kinderen dan kun je met Jarige Job aan de slag. Wil je samen met jongeren hun droom realiseren dan passen de Buzinezzclub of het OranjeFonds bij je.


Meten = weten

We meten wat onze programma's en projecten nu daadwerkelijk bijdragen aan de maatschappij. En we willen natuurlijk weten of die verandering door ons komt of misschien wel door andere omstandigheden. Zo maken we impact namelijk concreet. Sinds 2017 wordt aan alle programma's en projecten van de Vebego Foundation een impactmeting gekoppeld. Zo kunnen we regelmatig zien wat wij bereiken, wat het resultaat is van wat we samen doen – en waar het uiteindelijk om draait – wat onze impact is.


De resultaten

  • Het medewerkersgeluk van bouwreisparticipanten steeg van een 8,2 voor de reis naar een 8,4 na de reis.
  • Woorden die participanten veelal aan de bouwreizen koppelen, zijn: trots, verbindend, emotioneel en inspirerend.
  • Voor de reis voelde 71% zich als ambassadeur betrokken bij de Foundation. Na de reis was dat 97%.
  • In 2018 is de 500e bouwreiziger verwelkomd.

Toegepaste SDG's

Goed voor jezelf & anderen Goed onderwijs voor iedereen Goede en gelijke kansen voor iedereen Goed samenwerken & verbinden

Renee van der Aa

Alles weten over Vebego Foundation? Neem contact op met onze collega Renee!

Mail Renee

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.