Betekenisvol werkgeverschap

Al sinds de oprichting van Hago in 1943 wordt familiebedrijf Vebego gedreven door sociaal ondernemerschap. Gezonde groei is een voorwaarde voor continuïteit, maar wat ons écht drijft is goed doen; een positieve impact maken op de maatschappij. Het is onze ambitie om in 2025 dagelijks bij te dragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen. Dat doen we met meer dan 36.000 medewerkers, werkzaam in facilitaire dienstverlening en zorg, voor klanten in Nederland, Zwitserland, België en Duitsland. We geloven dat wij vanuit onze rol als betekenisvol werkgever de grootste impact maken en ongelijkheid kunnen verkleinen. Vanuit die overtuiging richten we ons vanuit Vebego primair op SDG 8 (decent work and economic growth) en SDG 10 (reduce inequalities).

Wat betekent dat?

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers hun werk als betekenisvol ervaren. Intern borgen we dit onder anderen door te zorgen voor een inclusieve cultuur, veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en door het continu monitoren van de waarde die onze medewerkers hechten aan hun werk, in de breedste zin van het woord. Maar het gaat verder. Wij spannen ons ervoor in dat zij ook de waardering krijgen, die zij verdienen. Want nog te vaak wordt er neergekeken op de beroepsgroepen aan de basis van onze arbeidsmarkt, terwijl hun bijdrage van wezenlijk belang is voor het behoud van een prettige, schone en veilige leefomgeving. Wij willen de maatschappelijke positie van deze beroepsgroepen verstevigen door het belang van hun werk zichtbaar te maken, zodat zij de waardering krijgen die ze verdienen.

Goed doen

Onze bedrijven staan bol van de voorbeelden, waaruit blijkt dat het goed willen doen in ons DNA verankerd zit. Wij steunen en stimuleren daarom dat onze bedrijven zelf diverse projecten, programma’s en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de SDG’s. Door enerzijds te focussen op SDG 8 en 10 voor alle bedrijven en anderzijds de unieke bijdrage en toegevoegde waarde van onze bedrijven te erkennen, doen wij recht aan het brede portfolio van Vebego en haar bedrijven én aan de behoefte van onze dochterbedrijven om aan te sluiten bij ontwikkelingen van klanten en de markt.

Deel dit artikel: