Vebego's visie op impact

Wat verstaat Vebego onder impact?

Impact. Het is een begrip dat je meer en meer hoort. Ook binnen onze organisatie. Voor Vebego is maatschappelijke impact een belangrijk onderdeel van onze strategie en ambitie. Wat betekent dat concreet? In 2025 willen wij dagelijks impact hebben op 10 miljoen mensen. Met impact bedoelen we het effect van onze organisatie op onze medewerkers, bedrijven, klanten en de maatschappij.

Anders gezegd: het gaat om alle effecten die je kunt toeschrijven aan de activiteiten van Vebego en de dochterbedrijven. Deze effecten kunnen bedoeld of onbedoeld zijn, positief of negatief en direct of indirect. Impact heeft dus meerdere dimensies.

We willen onze visie op impact en de vele initiatieven die we hierbinnen ontplooien graag wereldkundig maken. Want onze bedrijven barsten van de bijzondere initiatieven en verhalen. Soms is dat een groot project, zoals een langetermijnsamenwerking met verschillende bedrijven en een vliegveld als Schiphol om te komen tot een afvalvrije omgeving. Of denk aan programma’s van onze groen- en schoonmaakbedrijven die mensen met een arbeidsbeperking een kans bieden op eerlijk werk. Maar ook op kleinere schaal maken we het verschil. Op deze website geven we een inkijkje in de vele initiatieven die bijdragen aan het geluk op de werkvloer, de ontwikkeling van onze medewerkers en het effect op de samenleving.

 

 

 

Op deze website geven we een inkijkje in de vele initiatieven die bijdragen aan het geluk op de werkvloer, de ontwikkeling van onze medewerkers en het effect op de samenleving.

Waarom is impact belangrijk voor Vebego?

Vebego wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij. Een bijdrage die écht het verschil maakt. Pas als je een verschil kunt toeschrijven aan onze activiteiten, spreken wij van impact. Vanwege onze diversiteit aan activiteiten vind je ons dagelijks op uiteenlopende plekken. Die variëren van kantoren, treinen en ziekenhuizen tot aan industrie. Of het nu gaat om schoonmaak, facilitaire diensten of groenvoorziening … wij gaan altijd voor de glimlach. De glimlach bij de medewerker. En de glimlach bij de eindgebruiker. 

In hoeverre heeft Vebego daadwerkelijk maatschappelijke impact? Dat willen we graag weten. Om dit goed te kunnen onderbouwen zijn we in 2016 gestart met het zogenoemde ‘Impactprogramma’. Dit programma geeft antwoord op vragen als: wat bedoelen we met maatschappelijke impact, wat betekent het voor Vebego en zijn bedrijven, op wie hebben we impact met onze activiteiten en wat betekent dit voor onze beslissingen in de toekomst?

Belangrijke redenen voor Vebego om het Impactprogramma op te zetten, zijn:

  • het krijgen van inzicht in de initiatieven binnen de organisatie. Wat werkt wel, wat werkt niet? Met die kennis kunnen we gerichter impact maken of onze impact vergroten;
  • het kunnen onderbouwen van onze impact richting onze stakeholders. We willen communiceren over de maatschappelijke waarde van onze activiteiten.

Wat willen we bereiken?

Met de impactinitiatieven willen we laten zien hoe we positief bijdragen aan de maatschappij en wat onze dienstverlening – bedoeld of onbedoeld – teweegbrengt. Door de impactvolle initiatieven zichtbaar te maken, willen we anderen inspireren en laten zien dat zelfs een klein gebaar soms grote gevolgen heeft. Niet alle initiatieven op de lijst zijn initiatieven die tot impact leiden. Veel ervan zijn betekenisvol of hebben een goede output om trots op te zijn. We maken een onderscheid tussen:

  • betekenisvolle initiatieven – hierbij komen we tot goede output.
  • impactvolle initiatieven – hieraan koppelen we een outcome- en impactmeting, die dient als bewijslast – indien mogelijk.
Deel dit artikel: