Er is nog een belangrijk argument om impact te meten: we willen claims kunnen onderbouwen naar alle belanghebbenden, zoals financiers, klanten, overheden en media. Met impactdata kun je mensen overtuigen, je merk versterken en je onderscheiden van de concurrentie. Ook brengt het risico’s in kaart en biedt het je slagkracht en onderbouwing bij vragen van de pers. Scepsis en negatieve publiciteit kunnen veel schade toebrengen aan het bedrijfsimago.

Bovendien draagt impactmeting bij aan de motivatie van werknemers. Het enthousiasmeert en motiveert wanneer ze zien dat ze impact hebben en de wereld een klein beetje beter maken. Een goedgeïnformeerde en enthousiaste medewerker kan bovendien steeds meer als ‘ambassadeur’ fungeren.

“Het maakt niet uit waarvoor je impact meet; voor MVO-beleid binnen een bedrijf of een goededoelenorganisatie. De aanpak en de redenering erachter zijn hetzelfde. Het is voor beide nodig want als je het niet doet, ben je als een commercieel bedrijf dat niet weet hoeveel winst het maakt.”

Karen Maas,
Erasmus Universiteit Rotterdam


Welke meetmethodieken hanteert Vebego?

Dé methodiek om impact te meten is er (nog) niet. Vebego vaart daarom een eigen koers en in samenwerking met het Impact Center Erasmus hebben we een eigen methodiek ontwikkeld. Aan de hand van een stappenplan hebben we de impact van Vebego in kaart gebracht, de belangrijkste betrokken partijen bepaald, de SDG’s gekozen en uiteindelijk de KPI’s opgesteld.

 

De impact matrix van Vebego

Aan de hand van de keuze voor de SDG’s en de stakeholders heeft Vebego een zogeheten impactmatrix opgesteld. Hierin hebben we een aantal KPI’s geformuleerd bij programma’s zoals Betekenisvol Werk, Financiële Vitaliteit en de Vebego Foundation.

Het is belangrijk een zorgvuldige keuze te maken. Aan de hand van een aantal vragen hebben we bepaald waar we als eerste onze impact willen meten. Dit zijn een aantal programma’s die al in ontwikkeling waren, maar ook recent zijn opgezet en die passen binnen de impactmetingen.


KPI’s: benadering

Bij KPI’s wordt vaak gedacht aan de financiële KPI’s om de waarde in geld uit te drukken. Monetariseren noemen we dat. Waarom willen we zo graag KPI’s in geld uitdrukken? Effecten zijn beter te vergelijken wanneer we een universele maatstaf zoals geld hanteren. Oordelen over de investering of een vergelijking met andere programma’s of activiteiten kun je op deze manier onderbouwen. Het geeft bijvoorbeeld aandeelhouders de mogelijkheid afwegingen te maken en te beslissen waar de meeste impact wordt gecreëerd per geïnvesteerde euro.

Toch is het in veel gevallen niet relevant om resultaten weer te geven in euro’s. Het levert niets extra’s op en vertroebelt het resultaat door de vele aannames die we moeten maken om tot een doorrekening te komen. Dit is bij een aantal impactprogramma’s van Vebego ook het geval. Bij Betekenisvol Werk is het bijvoorbeeld niet zinvol hier een financiële component aan te koppelen. Een monetariserende benadering kan enorm afleiden van de discussie over de werkelijke impact en zal ook vragen oproepen die afleiden van de daadwerkelijke effecten en waarde van een programma.

Bij de ontwikkeling en implementatie van het impactprogramma heeft Vebego er daarom voor gekozen om monetariseren niet als doel op zich te nemen, maar vooral te kijken naar de doorvertaling van programma’s naar KPI’s.

Deel dit artikel: