De wetenschap van impact

Impact lijkt het nieuwe modewoord. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het nu echt? Bij Vebego meten we impact aan de hand van de impactroute. Impact heb je niet zomaar, daar gaat een heel traject aan vooraf.

Wat is de impactroute?

1. Input
Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

2. Activity
Bij de activiteit gaat het erom w√°t je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Kijkend naar Vebego zijn dit bijvoorbeeld de schoonmaakactiviteiten, de groenvoorziening en de verkoop van materialen en middelen door Alpheios of het refurbishen van meubilair door NNOF. Dit is op bedrijfsniveau bekeken. Maar je kan ook op projectniveau kijken. Voorbeeld is dan de TOP Academie. Daar is de activiteit dat de jongeren werken en leren in een bedrijfsomgeving. En bij Betekenisvol Werk is de activiteit dat medewerkers het onderzoek invullen. Dit is de eerste activiteit in dit programma. Vervolgens komen er na de resultaten (output) weer acties die nieuwe input opleveren.

3. Output
De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit. Een voorbeeld is het convenant dat Vebego heeft met UWV. Hierin hebben we afgesproken dat Vebego-bedrijven zich actief inzetten voor het plaatsen van mensen uit het bestand van UWV. Vanaf beginjaar 2012 tot en met 2017 zijn in totaal 1.385 mensen geplaatst. Dit is output.

4. Outcome
Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren. Uiteindelijk is pas sprake van impact als je daadwerkelijk kunt vaststellen dat de verandering die tot stand is gekomen, ook echt komt door de activiteit van jouw organisatie. Dan weet je dus daadwerkelijk of jij de oorzaak bent van de verandering, of dat die is veroorzaakt door andere omstandigheden.

5. Impact
Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.

Fase van Impact

Input
De middelen die je gebruikt

Fase van Input (1)

Het begint met de input: de middelen die nodig zijn om tot een activiteit te komen. Vervolgens kom je in actie.

Activity
Wat je doet

Fase van Activity (2)

Bij de activiteit gaat het erom wát je doet. Welke activiteiten onderneem je met de input die je levert om te komen tot output?

Output
Direct resultaat van de activiteit

Fase van Output (3)

De actie leidt altijd tot output: het directe resultaat van je activiteit.

Outcome
Effecten op de stakeholders (toegevoegde waarde)

Fase van Outcome (4)

Bij outcome gaan we een stap verder. Het is belangrijk vast te stellen wat het effect is van de activiteit op de betrokkenen: wat is de toegevoegde waarde van de output? Om dit vast te stellen, moet je de output analyseren.

Impact
Dat deel van de verandering dat aan jouw activiteit kan worden toegeschreven

Fase van Impact (5)

Wij hanteren een strenge definitie van impact. Er is sprake van impact als je de verandering kunt toeschrijven aan jouw actie. Wil je vaststellen of een initiatief impact heeft? Dan is het noodzakelijk dit verder te analyseren, te beschrijven waar de impact volgens jou zit en het vervolgens meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.

Deel dit artikel: