Wat zijn de SDG’s?

De Sustainable Development Goals zijn letterlijk vertaald de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’. Deze zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties in New York en ondertekend door staatshoofden en overheidsvertegenwoordigers. Het is het doel om in 2030 te leven in een wereld die duurzamer is dan vandaag de dag. Simpelweg moeten deze 17 doelen een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 


De keuze van Vebego

Vebego wil maatschappelijke impact hebben en dagelijks een bijdrage leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen in 2025. Hoe willen we dat bereiken? Door rondom de Sustainable Development Goals van de VN een impactprogramma in te richten. Uit de 17 doelen heeft Vebego 8 SDG’s gekozen.

 

De kern: SDG 3 en 8

Primair richten wij ons op SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) en op SDG 8 (waardig werk en economische groei). We vinden het namelijk belangrijk dat onze medewerkers in een prettige omgeving werken en eerlijk werk hebben met goede arbeidsomstandigheden en begeleiding. Het is ons doel iedereen betekenisvol werk te bieden dat bijdraagt aan hun geluk en gezondheid. Werk waardoor zij zich vitaal (kunnen) voelen. Onze klanten zijn daarbij van cruciaal belang, want alleen samen kunnen we maatschappelijke impact realiseren. Wij meten onze impact op SDG 3 en 8 onder andere door de KPI’s Betekenisvol Werk, Financiële Vitaliteit en ziekteverzuim. Dit betekent dat alle Vebego-bedrijven deze KPI’s meten of in de nabije toekomst meetbaar maken.

Hoe heeft Vebego de SDG’s doorvertaald?

We vinden het belangrijk bij te dragen aan de duurzame doelen op weg naar een duurzamere en betere wereld in 2030. Bijdragen aan alle 17 doelen is onmogelijk. Daarom heeft Vebego een keuze gemaakt. We zijn de dialoog aangegaan met onze stakeholders (betrokkenen) en hebben de bedrijfsactiviteiten van Vebego (het zogeheten businessportfolio) geanalyseerd. Vervolgens zijn we gekomen tot 8 SDG’s waaraan we samen met de dochterbedrijven kunnen en willen bijdragen. Omdat deze SDG’s redelijk abstract en ingewikkeld zijn geformuleerd, hebben we ze vertaald naar 8 begrijpelijke Vebego-principes.

De overige 6 SDG’s

Secundair hebben we gekozen voor SDG 4 (kwaliteitsonderwijs), 6 (schoon water en sanitair), 10 (ongelijkheid verminderen), 12 (verantwoorde consumptie en productie) en 13 (klimaatactie). De bedrijven binnen Vebego maken keuzes uit de SDG’s die het beste bij hun bedrijfsactiviteiten passen. Daarnaast hebben veel bedrijven zelf diverse lopende projecten, programma’s of initiatieven ontwikkeld die bij de verschillende SDG’s passen. Door enerzijds te focussen op SDG 3 en 8 voor alle bedrijven en anderzijds keuzevrijheid te bieden, doen wij recht aan het brede portfolio van Vebego en zijn bedrijven én de behoefte van onze dochterbedrijven om aan te sluiten bij ontwikkelingen van klanten en de markt.

Tot slot vinden we SDG 17 belangrijk en allesomvattend. Ons credo luidt: “Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.” Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel dat de Vebego-bedrijven onderling en samen met klanten en partners omarmen.

 

Benieuwd naar Vebego's doorvertaling van de SDG's?

Lees meer
Deel dit artikel: