Al sinds de oprichting van Hago in 1943 wordt familiebedrijf Vebego gedreven door sociaal ondernemerschap. We geloven dat wij vanuit onze rol als betekenisvol werkgever de grootste impact maken en ongelijkheid kunnen verkleinen. Vanuit die overtuiging richten we ons vanuit Vebego primair op SDG 8 (decent work and economic growth) en SDG 10 (reduce inequalities). Daarnaast vinden we SDG 17 (partnership for the goals) allesomvattend en is dit voor ons een manier om de doelen te behalen.

\ Onze bijdrage aan SDG 8 en 10

Binnen Vebego is inclusief werkgeverschap een belangrijke waarde. Iedereen die wil werken, krijgt bij ons een kans, ongeacht opleidingsniveau, maatschappelijke positie, persoonlijke uitdagingen en kwaliteiten. Zowel centraal als binnen onze bedrijven zijn er veel initiatieven die inclusiviteit bevorderen.

\ Inclusie

Wij zijn een van de grootste werkgevers voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een aantal gespecialiseerde bedrijven, ontstaan uit samenwerkingsverbanden met sociale werkvoorzieningen, heeft ruim 2/3 van de medewerkers een arbeidsbeperking. Maar ook in onze andere bedrijven zijn er tal van initiatieven, die ervoor zorgen dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam inzetbaar worden. Zo hebben we inmiddels diverse Topacademies opgezet. Hiermee leiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op, waarna zij kunnen doorstromen naar een baan of een vervolgopleiding. Het gaat om een ketenbrede samenwerking tussen werkgevers, klanten en onderwijs. Andere voorbeelden zijn initiatieven voor jongeren zonder startkwalificatie, maar bijvoorbeeld ook voor vluchtelingen, langdurig werklozen of laaggeletterden.

 

\ Betekenisvol Werk

Wij willen al onze medewerkers betekenisvol werk bieden en zetten daar concreet middelen voor in. Onze rol als werkgever vullen we hierbij breder in dan alleen goed werkgeverschap. In het bieden van betekenisvol werk, richten we onze aandacht ook op het sociale, vitale en financiële welbevinden van medewerkers. Om te monitoren waar we staan in het bereiken van dit doel, hebben we een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld, genaamd Betekenisvol Werk. Deze methodiek bestaat uit een vragenlijst, die al onze 100% bedrijven jaarlijks uitzetten bij hun medewerkers. De resultaten maken inzichtelijk in welke mate onze medewerkers hun werk als betekenisvol ervaren. Vervolgens worden de resultaten in focusgroepen besproken met medewerkers en kijken we samen naar mogelijke verbeteringen. Dat leidt vervolgens tot verbetervoorstellen, die in de interventiefase zo veel en zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. Bij de volgende jaarlijkse meting wordt zichtbaar of de inspanningen hebben geleid tot betere resultaten.

Goed doen

Onze bedrijven staan bol van de voorbeelden, waaruit blijkt dat het goed willen doen in ons DNA verankerd zit. Wij steunen en stimuleren daarom dat onze bedrijven zelf diverse projecten, programma’s en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de SDG’s. Door enerzijds te focussen op SDG 8 en 10 voor alle bedrijven en anderzijds de unieke bijdrage en toegevoegde waarde van onze bedrijven te erkennen, doen wij recht aan het brede portfolio van Vebego en haar bedrijven én aan de behoefte van onze dochterbedrijven om aan te sluiten bij ontwikkelingen van klanten en de markt. Op deze website geven we een inkijkje in de vele initiatieven die bijdragen aan het geluk op de werkvloer, de ontwikkeling van onze medewerkers en het effect op de samenleving.

Deel dit artikel: